4 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

www.niedziela.pl

 Matka Pięknej Miłości

- SkrzyńskoWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
Matko Pięknej Miłości, Pani Jasnogórska i Królowo Polski, prowadź nas i posługuj się nami.”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Kościół św[ięty] […] stosuje do Maryi zaszczytny tytuł Matki Pięknej Miłości. Nie tylko dlatego, że Maryja góruje miłością nad ludźmi i aniołami, ale ponadto dlatego, że Matka Najśw[iętsza], na wskroś przeniknięta Miłością Bożą rodzi ją w duszach ludzkich, które zbliżają się do Niepokalanej Dziewicy – Matki Syna Bożego. Jakże szlachetny i silny wpływ wywiera Maryja potęgą Miłości Bożej na swego Przeczystego Oblubieńca, św. Józefa, na czułą duszę św. Jana Ewangelisty, na innych Apostołów oraz na pierwszych Wyznawców Chrystusowych, którzy mieli szczęście oglądać słodkie oblicze Maryi, słyszeć Jej głos, wchłaniać Chrystusową woń Jej cnót. Życiorysy Świętych Pańskich wyraźnie pouczają, że duchowe obcowanie z Maryją kształtuje w sercu to, co największe w człowieku: Miłość Bożą. […] I tobie Maryja okaże się Matką Pięknej Miłości […]. Ale proś o to Maryję gorąco dla siebie i dla bliźnich w modlitwie różańcowej. Szepcząc słowa pozdrowienia anielskiego, zatapiając się w rozważaniu tajemnic różańcowych, odczujesz w swym sercu iskrę Miłości Bożej. Iskra ta nie zgaśnie w tobie, bo Maryja ją podtrzyma i przemieni w płomień, który swym żarem ogrzeje twą duszę i udzieli się drugim. Siłą Miłości Bożej podbijać będziesz Chrystusowi Panu serca tych, którzy żyją z dala od Niego. Przy boku Maryi staniesz się apostołem Miłości!” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 70-71).
Wpatrujemy się w oblicze Matki Bożej Pięknej Miłości w Skrzyńsku i chcemy dziś prosić, by Maryja uczyła nas stawać się świadkami Bożej Miłości. Ona zawsze jest wyczulona na potrzeby innych, Ona prowadzi ludzi do Chrystusa, Ona wreszcie wzywa do radosnego uwielbiania Boga za Jego nieskończone Miłosierdzie. Patrząc na Jej twarz pełną miłości, pozdrówmy Ją słowami, które są Jej tak bardzo drogie, bo przypominają moment Zwiastowania, gdy Bóg okazał Miłosierdzie całej ludzkości zsyłając na świat Chrystusa:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Matko łaski Bożej,               módl się za nami
Panno można,
Przyczyno naszej radości,
Różo duchowna,
Królowo Wyznawców,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Przy boku Maryi staniesz się apostołem Miłości!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- W intencji kapłanów;
- O łaskę zdrowia dla Teściowej – Zofii;
- Proszę o modlitwę o szczęśliwy poród dla córki oraz łaski i opiekę Bożej Opatrzności dla nowo narodzonego dziecka;
- Proszę o modlitwę w intencji A. i J., aby zawarli szczęśliwy związek małżeński;
- W intencji pani Monik Radkowicz o umocnienie jej wiary;
- O zdrowie i potrzebne Łaski dla pani Elżbiety Zyzik – w dniu jej urodzin;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W Intencji Księdza Jacka Kucharskiego i Piotra Gruszki o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na czas pobytu w Ziemi Świętej i o szczęśliwy powrót;
- O życie wieczne dla śp. Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego, który wczoraj odszedł do Pana;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


2 komentarze:

  1. O łaskę godnego przezycia sakramentu małżeństwa dla Ewy i Mateusza, a dalsze życie niech wiodą zgodnie z Sakramentalnym TAK.

    OdpowiedzUsuń
  2. Proszę o modlitwę ,O zdrowie i potrzebne łaski i opieka Opatrzności Bożej dla mnie i m oich bliskich.
    Proszę o dobre dzieci i wnuki. O przemianę serca u męża i zieciow. O dobrą i serdeczną opiekę syna Stanisława nade mną.

    OdpowiedzUsuń