5 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

Fot. S. Aleksandra Nowak

Matka Boża Niepokalana

- Kaplica Sióstr Służek Najświętszej Mary Panny Niepokalanej

– MariówkaWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, bądź nam Mistrzynią i Przewodniczką.”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Dla milionów i miliardów ludzi początek życia łączy się z twardą niewolą pod panowaniem szatana i grzechu. Najświętsza Maryja Panna, na mocy szczególnego przywileju Bożego stanowi wyjątek. Na progu swego życia odnosi zupełne zwycięstwo nad potęgami kłamstwa i złości. Szatan ani przez chwilę nie ma nad Nią władzy. Grzech w niczym nie przyćmił piękności duszy Maryi. Kto wypowie, w jak niezwykłych blaskach Bożej Mądrości, Potęgi i Miłości dokonało się zwycięstwo Niepokalanej Dziewicy? Trzeba wniknąć w tajniki Jej duszy przeczystej, tak hojnie wyposażonej w nadprzyrodzone dary przez Najwyższego Pana. «Pełna łaski» – jak przystało na przyszłą Bożą Rodzicielkę, Oblubienica Ducha Św[iętego] przyodziana w szaty zbawienia i ubiór sprawiedliwości, ozdobiona kosztownymi klejnotami łask Bożych. Niewiasta obleczona w słońce nieskończonej miłości Bożej ściera w proch moc szatańską, zwycięża. Zwycięstwo Niepokalanej jest zapowiedzią dalszego triumfu prawdy nad kłamstwem, dobrego nad złem, sprawiedliwości nas nieprawością, miłości nad samolubstwem. Ile razy to zwycięstwo ponawia się na terenie duszy ludzkiej? Pomyśl, ile razy w twojej duszy miłość Boża zwyciężyła powiew szatańskiej złości? Wspomnij na godzinę Chrztu św[iętego], gdy z «syna gniewu» stałeś się dzieckiem Bożym, żywą świątynią Ducha Św[iętego], dziedzicem Królestwa niebieskiego. Wspomnij na godzinę łaski nawrócenia, gdy po udrękach i poniżeniu marnotrawnego syna postanowiłeś wrócić do przytulnego domu Ojca. I tym razem przy twardej kratce konfesjonału zwyciężyła w tobie wypróbowana broń Niepokalanej Dziewicy: miłość Boża. Ale to – nie wszystko. Zwycięstwo Niepokalanej Dziewicy ponawia się codziennie w Twym sercu, ile razy wsparty Bożą mocą, opierasz się poruszeniom pychy, chciwości, lenistwa, samolubstwa, aby coraz wyżej i wyżej wspinać się na szczyty oddania się całopalnego Panu Bogu i bliźnim z najczystszej miłości za cenę poświęcenia samego siebie. Co za piękny, porywający urokiem świat, ukryty we wnętrzu duszy, to ciągłe dążenie w górę śladami Niepokalanej Matki! Zwycięstwo naprawdę godne pożądania i wysiłku!” („Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 242-243).
Niedaleko od Przysuchy znajduje się urocze miejsce, miejscowość Maryi – Mariówka. Tam od ponad 100 lat znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej. Sercem Domu jest kaplica, w której ołtarzu ustawiona jest Figura Matki Bożej Niepokalanej. Wpatrujemy się dziś w Jej postać – w łagodne rysy twarzy i wyciągnięte ku nam dłonie. Maryja stała się Świątynią Boga i Arką Przymierza, Monstrancją i Tabernakulum. Dziękujemy Jej za zgodę wypowiedzianą wobec Bożych planów. Ona stała się drogą Boga na ten świat. Wpatrując się w Nią z zachwytem, wołajmy do Niej:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Matko Chrystusowa,                                                         módl się za nami
Matko najczystsza,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Dziewic,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
„Ciągłe dążenie w górę śladami Niepokalanej Matki!”

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
W intencji Matki Generalnej Mirosławy Grunt i wszystkich Sióstr ze Zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej - o Boże łaski, a w sposób szczególny o nowe, święte powołania do Zgromadzenia;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Misjonarza Ks. Piotra Popisa, który od stycznia bieżącego pracuje w Zambii. Niech Mu Pan dopomaga i wspiera w nowych – niełatwych zadaniach;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wandy Grabowskiej, świętującej dziś urodziny;
- W dniu urodzin o obfitość Bożych łask dla Marcina Leśnowolskiego;
- Proszę o modlitwę za moje córkę Justynę;
- Proszę o modlitwę w intencji Justyny;
- O łaskę godnego przeżycia sakramentu małżeństwa dla Ewy i Mateusza, a dalsze życie niech wiodą zgodnie z sakramentalnym TAK;
- W intencji Dariusza Szczepanika – o dobre i trafne rozeznanie swojej drogi życiowej i powołania;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W Intencji Księdza Jacka Kucharskiego i Piotra Gruszki o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na czas pobytu w Ziemi Świętej i o szczęśliwy powrót;
- O życie wieczne dla Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego, który wczoraj odszedł do Pana;
- O łaskę życia wiecznego dla pani Janiny Wilczyńskiej w I rocznicę śmierci;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl 
.
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski w Mariówce


1 komentarz:

  1. O łaskę zdrowia dla małego Leona, dwuletniej Madzi oraz jej rodziców Lidii i Miłosza Jankowskich.

    OdpowiedzUsuń