6 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

www.podlasie24.pl

Królowa Podlasia – Matka Jedności

- KodeńWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Z pełnym zaufaniem oddajemy się Tobie, Przeczysta Matko, w dobrowolna niewolę miłości, prowadź, wspomagaj, uświęcaj, uproś nam ducha ofiarnej miłości Boga i bliźnich.”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Prawo nierozerwalnego związku między miłością Pana Boga i bliźniego wystąpiło w całym blasku w Niepokalanym Sercu Maryi. Tą samą miłością, którą darzy Pana Boga, Maryja obejmuje bliźniego, bez względu na to, do jakiej należy rasy, jakim mówi językiem, jakie ma usposobienie, jaką przedstawia wartość. W każdym człowieku Najśw[iętsza] Maryja Panna widzi obraz i podobieństwo Boże, rozpoznaje rysy Chrystusa Pana, ślady Jego trudów i krwi. Matka Najśw[iętsza] miłuje człowieka takiego, jakim jest, bo miłuje go w Bogu i dla Boga. Umiłowanie człowieka w Bogu stwierdza Maryja czynami. O Jej stosunku do ludzi w życiu codziennym poucza nas zachowanie się Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej. […] Obok uczynności – ofiara, poświęcenie się, jest znakiem prawdziwej, naprawdę szczerej i głębokiej miłości bliźniego. Matka Najśw[iętsza] złożyła niezmienną, bezcenną ofiarę dla dobra ludzkości. Stojąc pod krzyżem na Kalwarii ofiarowała dla zbawienia ludzi umiłowanego Syna swego. Oto najwyższy przejaw i dowód miłości Maryi ku ludziom! Oto szczytny wzór, według którego powinniśmy urabiać swe serca i czyny! […] Nie lekceważmy upomnienia najlepszej Matki! W sercach zakładajmy trwały fundament miłości bliźniego, która z Boga się poczyna i do Boga zdąża. Za przykładem Matki Najśw[iętszej] umiejmy w człowieku, w każdym bez wyjątku, choćby należał do wrogów naszych, dojrzeć oczyma wiary to, co w nim jest Bożego: nieśmiertelną duszę, naznaczoną znamieniem Krwi Chrystusowej. Wtedy bez trudności zrodzą się w naszych duszach życzliwe myśli i uczucia ku bliźnim. W ślad za życzliwością serca pójdą czyny nasze. Niekoniecznie jakieś wyszukane, niezwykle. Ale te codzienne, podyktowane szacunkiem, uprzejmością, dobrocią w codziennym obcowaniu z bliźnimi, przede wszystkim z domownikami” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 99-100).
Niesamowite są dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej! Pan Bóg znajduje zawsze właściwy sposób, by dotrzeć do człowieka ze swym Orędziem Miłości. Matka Boża z Kodnia jest Matką Jedności. Wypełniając uczynki miłosierdzia trzeba pamiętać o potrzebie budowania jedności. Ileż podziałów przechodzi przez nasze społeczności, a nawet rodziny… Zapatrzmy się na Matkę Jedności. Prośmy Ją o jedność i o to, byśmy chcieli i potrafili stawać się ambasadorami i apostołami jedności:
Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza;
Proś Chrystusa za nami.

Matko najmilsza,                        módl się za nami
Panno wierna,
Arko przymierza,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo Męczenników,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Umiłowanie człowieka w Bogu stwierdza Maryja czynami”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Szczęść Boże, chciałam uprzejmie poprosić o modlitwę w intencji mojej rodziny i nienarodzonego Maleństwa. Dziś jest dla mnie i dla mojego męża bardzo trudny, nerwowy dzień. O godz. 9.50 idę do lekarza na decydujące badanie. Jeśli serduszko naszego Maleństwa nie będzie biło, zostanę prawdopodobnie skierowana do szpitala. Tego boimy się najbardziej. Modlimy się nieustająco prosząc o potrzebne łaski a nawet o cud;
- O łaskę zdrowia dla małego Leona, dwuletniej Madzi oraz jej rodziców Lidii i Miłosza Jankowskich;
- Dziękuję Ci Panie za przeżyty dzień (5 maja 2016 r.), był on dla mnie bardzo ważny i cieszę się, że przeżyłam go dobrze, bo zapowiadało się bardzo nieciekawie;
- O dobrą pracę – stałą – (o zwiększenie ilości godzin), abym nie musiała martwić się o jutro, gdyż praca w katechezie jest dla mnie wszystkim, całym moim światem. Innego nie znam i nie chcę mieć;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W Intencji Księdza Jacka Kucharskiego i Piotra Gruszki o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na czas pobytu w Ziemi Świętej i o szczęśliwy powrót;
- O życie wieczne dla Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

2 komentarze:

  1. W intencji Ewy i Mateusza o wszelkie łaski od Pana Boga i o Opiekę Najświętszej Maryi Panny na nowej drodze życia małżeńskiego , które dziś wypowiedzą sakramentalne TAK.

    OdpowiedzUsuń
  2. O zdrowie błogosławieństwo i opatrzność dla mojej mamy, męża i córeczek Tosi i Zuzi

    OdpowiedzUsuń