7 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

www.em.kielce.pl

Matka Boża Łaskawa

- Katedra KieleckaWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Matko łaski Bożej z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj!”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Prawo nierozerwalnego związku między miłością Pana Boga i bliźniego wystąpiło w całym blasku w Niepokalanym Sercu Maryi. Tą samą miłością, którą darzy Pana Boga, Maryja obejmuje bliźniego, bez względu na to, do jakiej należy rasy, jakim mówi językiem, jakie ma usposobienie, jaką przedstawia wartość. W każdym człowieku Najśw[iętsza] Maryja Panna widzi obraz i podobieństwo Boże, rozpoznaje rysy Chrystusa Pana, ślady Jego trudów i krwi. Matka Najśw[iętsza] miłuje człowieka takiego, jakim jest, bo miłuje go w Bogu i dla Boga. Umiłowanie człowieka w Bogu stwierdza Maryja czynami. O Jej stosunku do ludzi w życiu codziennym poucza nas zachowanie się Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej. Jaka delikatność odczucia potrzeb bliźniego! Matka Najśw[iętsza] spostrzega  zakłopotanie gospodarza wskutek braku wina na uczcie weselnej. Jaka gotowość niesienia pomocy ludziom! «Rzekła Matka Jezusowa do Niego: wina nie mają» (J 2,3). Pozornie drobny czyn miłości bliźniego nabiera wielkiej wartości i rodzi wspaniałe owoce w świecie ducha. Chrystus Pan na prośbę swej Matki dokonuje pierwszego cudu, objawia swą chwałę Jednorodzonego Syna Bożego, utwierdza uczniów w wierze” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 99-100).
W południowej nawie „prastarej kieleckiej świątyni” katedralnej odbiera cześć Matka Boża Łaskawa. Na twarzach Jezusa i Matki Bożej maluje się łaskawość. One wprost napełniają stającego przed Nimi optymizmem. Matka Boża wskazuje na Jezusa – to odbicie programu całego Jej życia. Ten gest jest także odbiciem wydarzenia w Kanie Galilejskiej, gdzie potrzebującym poleciła wypełnić wszystkie polecenia Chrystusa. Wpatrując się w obraz Matki Bożej Łaskawej, prośmy, by wstawiała się za nami, by mówiła Chrystusowi o naszych potrzebach:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Matko łaski Bożej,                          módl się za nami
Panno łaskawa,
Różo duchowna,
Wspomożenie wiernych,
Królowo wniebowzięta,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Matka Najświętsza miłuje człowieka takiego, jakim jest, bo miłuje go w Bogu i dla Boga.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- W intencji Ewy i Mateusza – o wszelkie łaski od Pana Boga i o Opiekę Najświętszej Maryi Panny na nowej drodze życia małżeńskiego, którą dziś rozpoczną wypowiadając sakramentalne TAK;
- O zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla mojej mamy, męża i córeczek Tosi i Zuzi;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata owocnej pracy dla całej Redakcji „AVE. Gościa Radomskiego” w X rocznicę Jej istnienia;
- Za Piotra Dudzica – o umocnienie od Boga w trudnej sytuacji życiowej;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W Intencji Księdza Jacka Kucharskiego i Piotra Gruszki o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na czas pobytu w Ziemi Świętej i o szczęśliwy powrót;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

1 komentarz:

  1. O łaskę oglądania Pana Boga twarzą w twarz , o radość życia wiecznego dla Ks. Stanisława Makarewicza - Postulata procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego Bpa Piotra Gołębiewskiego - na szczeblu diecezjalnym - Matko Kapłanów - módl się za nami.

    OdpowiedzUsuń