8 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

www.parafia-swider.pl

Matka Boża Różańcowa

- PompejeWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Maryjo, umiłowana Matko nasza, Królowo Różańca świętego, wspomagaj nas.”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Zbliża się doroczna uroczystość Zesłania Ducha Św[iętego], już tylko tydzień od niej nas przedziela. Kościół św[ięty], zawsze pełna troski o dobro dusz naszych, pragnie nas na to wielkie święto przygotować […] Przyjdzie niezawodnie Duch Św[ięty] do nas ze swą pociechą, jeśli przygotujemy swe dusze. Oczyśćmy przeto serca z wszelkiego pyłu grzechowego, żyjmy w tym tygodniu, jak ongiś Apostołowie, w skupieniu ducha, podczas modlitwy, pod opiekuńczymi skrzydłami Najświętszej Maryi Panny. Sercem i ustami powtarzajmy wołanie: Przyjdź, Duchu Św[ięty], napełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień miłości Twojej” („Siewca Prawdy” 2(1932) nr 19, s. 2).
„Opatrzność Boża, która z łagodnością i mocą kieruje biegiem wszystkich wydarzeń, okazała w Różańcu św[iętym] wielką siłę obronną i zdobywczą zarazem. A Najśw[iętsza] Panna dała się poznać światu jako ubłagana modlitwą różańcową, potężna Pogromicielka nieprzyjaciół Kościoła św[iętego]. W dziejach chrześcijaństwa zajaśniał majestat Królowej Różańca św[iętego]. I obecnie Kościół katolicki przeżywa okres ciężkich zmagań. Bezbożnictwo atakuje fundamenty wiary św[iętej]. […] Katolicy małej wiary przechodzą do obozu wroga, a przynajmniej tchórzliwie ukrywają swoje przekonania religijne i stygną dla najświętszej sprawy. Rodzina przechodzi ostry kryzys moralny. Szczególniej uderza brak odwagi w budowaniu życia na zasadach chrześcijańskich. Na usta myślącego człowieka cisną się pytania: jakie oblicze duchowe zdobędzie ludzkość w najbliższej przyszłości? Jaką będzie nasza Polska: katolicką czy bezbożną? Rozumiemy, że potrzeba dziś zdecydowanego zwycięstwa Królestwa Bożego na ziemi, zwycięstwa w duszach, rodzinach i narodach. Dalecy jesteśmy od zwątpienia, bo triumf sprawy zapowiada sama Matka Najśw[iętsza] i wskazuje na skuteczny oręż w bojach za Chrystusa. […] Różaniec ma stać się szkołą duchowego odrodzenia ludzkości, a przez to znakiem zwycięstwa sprawy Bożej i zwiastunem pokoju na ziemi. Najśw[iętsza] Maryja Panna pragnie znowu ujawnić w dziejach świata piękno i moc Królowej Różańca św[iętego] („Kółko Różańcowe 38(1947), s. 193-194).
W dniu Wniebowstąpienia Apostołowie spontanicznie patrzyli w niebo, dokąd został zabrany Jezus. Później udali się do Wieczernika, gdzie oczekiwali na obiecanego Ducha Świętego. Ten czas wypełniali gorliwą i intensywną modlitwą. Była z nimi Maryja – Matka Kościoła. Oczekując na dary Ducha Pocieszyciela, weźmy do rąk różaniec i módlmy się o łaski Boże i światło Bożego Ducha dla Kościoła, świata, naszej Ojczyzny, naszych rodzin i wspólnot. Zapatrzmy się dziś w oblicze Matki Bożej na obrazie z Pompei i z zachwytem trwających w Wieczerniku wołajmy do Niej:
Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza;
Proś Chrystusa za nami.
Matko nieskalana,                          Módl się za nami.
Panno czcigodna,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Apostołów,
Królowo różańca świętego,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
„Żyjmy w tym tygodniu, jak ongiś Apostołowie, w skupieniu ducha, podczas modlitwy, pod opiekuńczymi skrzydłami Najświętszej Maryi Panny”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O zdrowie, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i umocnienie powołania kapłańskiego dla Ks. Stanisława Piekielnika w dniu urodzin i imienin;
- W intencji Solenizanta – pana Stanisława Lisa, zaangażowanego w proces beatyfikacyjny Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego, o obfitość łask Bożych;
- Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia i szczęśliwy poród dla córki;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W Intencji Księdza Jacka Kucharskiego i Piotra Gruszki o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na czas pobytu w Ziemi Świętej i o szczęśliwy powrót;
- O łaskę oglądania Pana Boga twarzą w twarz, o radość życia wiecznego dla śp. Ks. Stanisława Makarewicza – Postulatora procesu beatyfikacyjnego Sł. B. bp. Piotra Gołębiewskiego – na szczeblu diecezjalnym. Matko Kapłanów, módl się za nami;
- O łaskę życia wiecznego dla śp. Stanisława Kucharskiego;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


1 komentarz:

  1. O łaskę zdrowia dla Ks. Marka Pruszkowskiego.

    OdpowiedzUsuń