9 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

Fot. Ks. Tomasz Lis

Matka Boża z Dzieciątkiem

- Katedra SandomierskaWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Z utęsknieniem oczekujemy Cię, Matko – przybądź, nawiedzaj nas, «Ukaż nam swe oblicze, niechaj głos Twój zabrzmi w sercach naszych, bo głos Twój słodki, a oblicze Twe pełne wdzięku». Przynieś nam Jezusa naszego Zbawiciela, Światłość narodów!”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Kiedy na ołtarzu Krzyża Jezus Chrystus składał Bogu Ojcu najdoskonalszą ofiarę chwały, Maryja, najściślej zjednoczona z umiłowanym swym Synem, wzniosła się na niezwykłe wyżyny w uwielbianiu Pana Boga. Odtąd przez pozostałe dni osamotnienia na ziemi płomień ofiarny Maryi w modlitwie uwielbienia wciąż rośnie, podsycany ustawicznie przez udział Niepokalanej Dziewicy w Ofierze Eucharystycznej, sprawowanej przez ręce Apostołów na polecenie Boskiego Mistrza. A gdy po trudach ziemskich spoczęła Maryja w dziedzictwie Bożym, jako Wniebowzięta Królowa, jaśniejąca niebieską chwałą duszy i ciała – wówczas przy boku Chrystusa Pana i pod Jego zwierzchnictwem stanęła na czele hufców anielskich i wielkiej rzeszy wybrańców Bożych ze wszystkich ludzkich pokoleń, aby Bogu w Trójcy Jedynemu składać wiekuisty hołd czci, uwielbienia, miłości. Maryja ze szczególną miłością wypowiada w niebie pieśń pochwalną na cześć Najświętszego Pana: «Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków» (Ap 7,12). Czcicielu Maryi, wejdź na drogę wytkniętą przez Matkę Najświętszą. Nie zapominaj w modlitwach uwielbiać Pana Boga i Jego przymiotów: Mądrości, Wszechmocy, Świętości, Miłosierdzia, Miłości…” („Kółko Różańcowe” 42(1951) nr 2, s. 34).
Wpatrujemy się dziś w obraz Matki Bożej z sandomierskiej katedry. To przed nim, przy tamtejszym ołtarzu przez lata codziennie celebrował Msze święte Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski. Przy Chrystusie obecnym w Eucharystii zawsze obecna jest Maryja, by wspomagać naszą miłość do Niego. Celebrując każdego dnia Mszę świętą przy tym ołtarzu, Sługa Boży od Maryi uczył się, jak najlepiej swym życiem uwielbiać Boga. Z dziecięcą ufnością wołajmy do Matki Bożej:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Matko Zbawiciela,                           Módl się za nami.
Panno roztropna,
Przybytku Ducha Świętego,
Bramo niebieska,
Królowo wszystkich Świętych,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
Nie zapominaj w modlitwach uwielbiać Pana Boga i Jego przymiotów”.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla Ks. Marka Pruszkowskiego;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ilony Leśnowolskiej z okazji urodzin;
- W intencji Adrianny i Adriana – o wszelkie potrzebne im łaski Boże i o Boże błogosławieństwo we wzrastaniu w miłości;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- w intencji Panu Bogu wiadomej;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W Intencji Księdza Jacka Kucharskiego i Piotra Gruszki o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na czas pobytu w Ziemi Świętej i o szczęśliwy powrót;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl 
 .
Fot. Ks. Tomasz Lis

1 komentarz:

  1. O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Stanisława Kuli, który otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Sł Bożego Bpa Piotra w 1963 roku.

    OdpowiedzUsuń