22 maja – „Wspólna modlitwa do Matki Bożej”

Fot. Archiwum Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Matka Boża Bolesna – „Misericordia Domini”

- SulisławiceWołajmy do Matki Bożej ze Sł. B. bp. Piotrem Gołębiowskim:
„Maryjo, Przeczysta i najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj nam obfite światła, moce i błogosławieństwo Boże”
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Pan Bóg tak bardzo pragnie naszej świętości i podobieństwa do Jezusa Chrystusa… Aby w nam w tym dopomóc, daje nam za przykład Najśw[iętszą] Maryję Pannę. Wzór to ludzki – bo Maryja należy do istot stworzonych, jest człowiekiem, jak my. Wzór pewny, niezawodny – bo Maryja stanowi najwierniejszy obraz Jezusa Chrystusa. Wzór nam dostępny, bliski, serdeczny – bo Maryja jest Matką naszą. Od matki ziemskiej, bez wysiłku nauczyłeś się mowy, pacierza, szacunku dla pracy, miłości ludzkiej, a może… niepostrzeżenie zaciągnąłeś również jaką wadę. Czyż obcowanie z Matką Niebieską miałoby na twą duszę mniejszy wpływ wywierać? – Poddaj się temu wpływowi bez obawy, bez zastrzeżeń. Od Maryi przejmiesz tylko to, co szlachetne, piękne, święte. Ona Mistrzynią wszystkich cnót życia chrześcijańskiego. Na dobry przykład matki każdy jest wrażliwy. […] W tym tkwi sekret oddziaływania Maryi na duszę wszystkich ludzi, że Ona – najchwalebniejszą Matką naszą, a my Jej dziećmi. Wszyscy przeto za przykładem Przenajświętszej Matki podążajmy drogą cnót Jej przedziwnych” („Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 34-35).
W uroczystość Trójcy Przenajświętszej prosimy Maryję, by mówiła Jedynemu Bogu o każdym z nas. Ona wiernie wsłuchiwała się w głos Boży i przyjmowała jego wolę. W Niej Słowo stało się ciałem. Ona wiernie wędrowała za Chrystusem – jedynym Zbawicielem człowieka. Ona jest Oblubienicą Ducha Świętego i modli się wraz z całym Kościołem. Wpatrując się w wizerunek Matki Bożej z Sulisławic, uwielbiajmy wraz z Nią Trójcę Przenajświętszą i wołajmy do Niej, by mówiła Bogu o naszej codzienności:
Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza;
Proś Chrystusa za nami.
Matko Miłosierdzia,                         Módl się za nami.
Matko Stworzyciela,
Przybytku sławny pobożności,
Arko Przymierza,
Królowo wszystkich Świętych,

Powtarzaj dziś często słowa Sł. B. bp. Piotra:
„Maryja stanowi najwierniejszy obraz Jezusa Chrystusa”

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- W intencji Ks, Władysława Sarwy, proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia posługi kapłańskiej – w 34. rocznicę przyjęcia sakramentu prezbiteratu;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, o zdrowie, pogodę ducha i opiekę Matki Bożej dla Ks. Arkadiusza Piętowskiego – wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach – z okazji urodzin;
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wszystkich uczestników jutrzejszego Marszu dla Życia i Rodziny w Bydgoszczy oraz o łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej dla Arka, Agnieszki, Sylwii, Martyny i Wojtka;
- O łaskę zdrowia dla zięcia Pawła oraz Boże błogosławieństwo i Matczyną opiekę dla całej rodziny – Beaty, Julii i Amelki;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla  tegorocznej maturzystki Emilki Brusik;
- Proszę o łaskę wiedzy dla mojej córki Oli podczas egzaminów maturalnych;
- O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Małgorzaty Perchel. Niech Pan ją umacnia swą łaską i obdarzy pokojem w sercu;
- O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla tegorocznych maturzystów: Irminy Pijarskiej, Izy Raban i Mateusza Janczyka;
- O zdanie matur i wybór drogi życiowej dla Joanny;
- O łaski Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych dla Dominiki Szeligi;
- O nawrócenie dla Ryszarda;
- W intencji Panu Bogu wiadomej;
- O wieczne szczęście dla zmarłej śp. Elżbiety Szcześniak. O siłę i moc Bożą dla jej męża, matki i trójki dzieci;
- O życie wieczne w Niebie dla śp. Stanisława Deca – Taty ks. Sebastiana;

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .


1 komentarz:

  1. O łaski Ducha św. dla diakonów, którzy w najbliższą sobotę otrzymają świecenia kapłańskie w Katedrze Radomskiej.

    OdpowiedzUsuń