114. rocznica chrztu Sługi Bożego Bp. PiotraGdzie Chrzest, tam nadzieja…


„Pogłębiajmy w swych duszach świadomość, że w chwili przyjęcia chrztu św[iętego] po raz pierwszy spotkaliśmy się z Chrystusem Panem, zostaliśmy wszczepieni w Jego śmierć i zmartwychwstanie, staliśmy się członkami Kościoła rzymskokatolickiego, w którym mamy przystęp do skarbnicy łask Bożych.
Tego uświadomienia przynależności do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła wymaga od nas chwila obecna, gdy stykamy się z obojętnością religijną i z wypadkami odstępstwa od wiary. Ojciec Św[ięty] Paweł VI w swej pierwszej encyklice skierował do całego Kościoła następujące słowa: «Być chrześcijaninem, otrzymać chrzest św[ięty] jest sprawą niezmiernej wagi, której nie wolno lekceważyć. Powinna ona głęboko i radośnie wejść w świadomość każdego chrześcijanina, tak aby chrześcijanie uważali chrzest, jak w pierwszych wiekach Kościoła za oświecenie, które sprowadzając na ich dusze ożywcze światło prawdy Bożej, otwiera im tę prawdę, rozjaśnia ich ziemskie życie, uzdalnia ich, by jako synowie światłości zmierzali do oglądania Boga, źródła szczęśliwości wiecznej». Dziękujmy przeto Panu za niewysłowione dary Jego! A wyrazem naszej wdzięczności niech będzie dążenie do pełni życia chrześcijańskiego”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1970 r.

Z wdzięcznością za Chrzest święty,
który 114 lat temu stał się udziałem Sługi Bożego Biskupa Piotra,
i który my również otrzymaliśmy,
uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Fot. Ks. Karol Piłat
Chrzcielnica w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku,
gdzie 22 czerwca 1902 r. Sł. B. bp Piotr Gołębiowski przyjął Chrzest święty.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz