114. urodziny Sł. B. Biskupa Piotra Gołębiowskiego


Odwiedź dziś Jubilata...


→  Złóż życzenia i przynieś prezent Słudze Bożemu:

- Życzeniem i prezentem może być modlitwa o Jego rychłą beatyfikację.
- Pomyśl o co chcesz prosić przez wstawiennictwo Sługi Bożego.
- Pomódl się o łaski dla siebie lub dla kogoś innego:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)- Możesz też skorzystać z Litanii, której tekst znajduje się tutaj.

→  Sługa Boży odpowie Ci. Jego słowa są dziś „plastrem miodu na serce”.

- Odszukaj na liście liczbę dnia Twoich urodzin i przeczytaj.
- Niech ta myśl towarzyszy Ci – jest skierowana właśnie do Ciebie:
1.  „Pan Jezus łaską swoją pociąga nas do lepszego i głębszego życia”.
2. „Niech Chrystus posiądzie umysły i serca nasze. Niech kieruje całym życiem naszym. Niech w nas i przez nas promienieje Duch Jego”.
3. „Choćbyśmy czuli się wielkimi winowajcami przed Bogiem, wątpić nam nie wolno. Dopóki żyjemy na ziemi, możemy skorzystać z miłosierdzia Bożego, które jak słońce, przyświeca każdemu”.
4. „Korzystajmy pilnie z daru Miłosierdzia Bożego”.
5. „Szczęśliwy, kto uczestniczy w Przenajświętszej Ofierze, łącząc z nią swoje modlitwy, prace, cierpienia. Szczęśliwy, kto z głęboką wiarą i gorącą miłością przyjmuje Komunię świętą na pokarm swej duszy”.
6. „Wiecznie bijącym źródłem łask Bożych w Kościele jest Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie. Ostoja nadziei naszej, zadatek przyszłej chwały”.
7. „Wielki to zaszczyt być chrześcijaninem, cząstką Chrystusa Pana”.
8. „Przez naśladowanie życia Chrystusa Pana zapewniamy sobie nie tylko szczęście wieczne w życiu pozagrobowym, ale również tu na ziemi pokój i radość serca, imię i charakter szlachetnego, dobrego człowieka”.
9. „Nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jakby na moim miejscu postąpił Pan Jezus”.
10. „Ile dobrego zawdzięcza Maryi rodzina, która Ją czci i do Niej ucieka się z ufnością w każdej potrzebie!”.
11. „Naszym zadaniem – pielęgnować życie Boże w duszy własnej, czuwać, by nie zamarło ani nie osłabło”.
12. „Bądź dobrej myśli, z ołtarza Bożego spłyną do twej duszy potoki światła, żaru, życia, siły, wesela w Duchu Świętym”.
13. „Niech przykład braci naszych Świętych będzie nam zachętą do praktykowania cnót chrześcijańskich!”.
14. „Odbicie wewnętrznej piękności Chrystusa Pana jaśnieje w duszach naszych, jeśli złączeni z Nim jesteśmy węzłem przyjaźni”.
15. „I do nas przybywa Duch Święty, jako najmilszy Gość z hojnymi podarunkami”.
16. „Przede wszystkim strzeżmy wewnętrznej czystości duszy”.
17. „I teraz Chrystus Pan, obecny w swym Kościele świętych, wychodzi na spotkanie dusz i ciężko zranionych serc”.
18. „Celu nadprzyrodzonego nie zdobędziesz samymi siłami ludzkimi”.
19. „Pan Bóg nieskończenie bogaty w dobroć i miłosierdzie nie skąpi nam swych darów”.
20. „Najlepszy Pocieszyciel wlewa pokój sercom znękanym, rozwesela w smutkach i nieszczęściach, których nie szczędzi życie. Jakże różnorodne bywa działanie Ducha Świętego w duszach!”.
21. „Duszom naszym potrzeba radosnego promienia nauki Chrystusowej, który by ukazał nam wielką wartość życia i odsłonił przed nami zadania, jakie powinniśmy spełniać, jako wyznawcy Chrystusowi przy budowie Królestwa Bożego”.
22. „Czytajmy uważnie Ewangelię świętą, a przekonamy się, jak często Pan Bóg ponawia swą obietnicę, że da nam Królestwo Niebieskie i pomoce potrzebne w dążeniu do niego”.
23. „Dary Ducha Świętego udoskonalały Świętych i rzeźbiły w nich coraz wyraźniejsze podobieństwo do Chrystusa Pana”.
24. „Najwyższy Pan  wzmacnia siły nasze, byśmy wypełnili wszystko, czego od nas żąda. I nie skąpi pomocy!”.
25. „Jeśli kiedy przygasłaby w nas nadzieja, śpieszmy do Stołu Pańskiego, a Jezus Chrystus ożywi nas i rozweseli”.
26. „Jak wysoko wyniósł Pan Bóg człowieka! Na równi z aniołami powołał go do posiadania niebiańskiej chwały”.
27. „Bądźmy pilni i gorliwi w pracy, podejmowanej stosownie do stanu i zawodu, abyśmy powierzone nam dobra pomnażali dla osobistego i społecznego pożytku”.
28. „Ostoję duchowej i fizycznej równowagi człowieka stanowi jego oddanie się Panu Bogu, jako Stwórcy i najlepszemu Ojcu”.
29. „W godzinach zajęć nie rozstajmy się z myślą o Panu Bogu, ożywiajmy świadomość, że Chrystusowi Panu służymy!”.
30. „Pod opiekę i wpływ Maryi oddajmy swe rodziny, ich troski, obawy, nadzieje. Będziemy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość Kościoła i Ojczyzny”.
31. „O, niech ustawicznie pali się w nas ognisko Bożej miłości, niechaj wyniszcza rdzę codziennych naszych uchybień i ziemskich przywiązań, aby w czystych sercach naszych ujawnić się mogła bez przeszkody potęga darów Ducha Świętego”.

→  Z okazji urodzinowego spotkania u Sługi Bożego możesz otrzymać dowód wdzięczności za Twoje życzenia i prezent.

- Będzie nim książeczka zawierająca modlitwy za przyczyną Sługi Bożego Bp. Piotra i obrazki z modlitwą o jego beatyfikację.
- Na adres: postulator.radom@wp.pl prześlij twój adres pocztowy, a przesyłka zostanie wysłana do Ciebie.
- Niech te pomoce służą Tobie i innym.

→   I jeszcze prośba:

            - Opowiadaj innym o Słudze Bożym Biskupie Piotrze.
- Zachęcaj ich do modlitwy za Jego wstawiennictwem.
- By rozszerzać znajomość Jego Postaci polub jego fanpage na Facebooku (tutaj) i zaproś Twoich Znajomych do polubienia tej strony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz