Nowenna za przyczyną Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego

Dzień VI


Wychowawca duchowieństwa i opiekun osób konsekrowanych
Słowo Boże: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15,14-16).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego zawsze pozostanie darem miłości Jezusa Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Modlimy się również w intencjach, które zostały nam polecone:

- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Stanisława Łabendowicza w 35. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich;
- O mądrość dla Marcina i uratowanie jego małżeństwa;
- O nawrócenie Ryszarda;
- W intencji Bogu wiadomej; 
- O życie wieczne dla Pani Sabiny Dziewieckiej, Mamy Ks. Marka Dziewieckiego, w 7. rocznicę śmierci;

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Dziękujemy Ci, Boże, za ojcowską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne i pełne owoców kapłaństwo i biskupstwo.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że był autentycznym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele.

Litania do Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
Świadku Zmartwychwstałego,
Wierny sługo Eucharystii,
Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,
Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,
Żarliwy czcicielu Niepokalanej,
Apostole chwały Matki Bożej,
Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,
Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,
Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,
Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,
Wierny sługo Kościoła świętego,
Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,
Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,
Wezwany do grona następców Apostołów,
Wierny żarliwej modlitwie,
Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,
Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,
Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,
Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,
Ojcze duchowny alumnów,
Zatroskany o świętość kapłanów,
Opiekunie osób konsekrowanych,
Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,
Z odwagą broniący ludzkiego życia,
Cierpliwy wychowawco młodzieży,
Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,
Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,
Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,
Świadku Chrystusa miłosiernego,
Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,
Cierpliwy apostole jedności,
Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,
Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,
Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl


17 komentarzy:

 1. Dziękuję Ci OJCZE za wspaniałych ludzi których spotykam na swojej drodze,szczególnie za ks.Alberta Warso, szkolnego kolegę, nich Bóg Mu błogosławi a Maryja otacza swą miłością.

  OdpowiedzUsuń
 2. O łaskę zdrowia, ulgę w cierpieniu dla Doroty i milosierdzie Boże dla jej rodzicow Krystyny i Marka

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę Cię Boże okaż swą miłość i dobroć mojej córce,daj siłę i radość życia. Maryjo wskaż jej drogę i bądź Przewodniczką na każdy dzień.

  OdpowiedzUsuń
 4. O nawrócenie dla siostry,jej męża i dzieci,by poczuli Twe miłosierdzie OJCZE.

  OdpowiedzUsuń
 5. O blogoslawienstwo i opiekę dla córki podczas wyjazu szkolnego, o dobrze przezyty czas blisko Noga.

  OdpowiedzUsuń
 6. O Twoje blogoslawienstwo OJCZE dla męża i opiekę Maryi dla męża podczas podróży i pomoc w sprawach zawodowych.

  OdpowiedzUsuń
 7. O zdrowie dla rodziców, zgodę i miłość oraz opiekę Maryi.

  OdpowiedzUsuń
 8. O odnalezienie talentu dla syna na chwałę Bożą i przewodnictwo Maryi.

  OdpowiedzUsuń
 9. O ochronę od złego nad całą moją rodziną, drogowskazy i błogosławieństwo na każdy dzień.

  OdpowiedzUsuń
 10. O Boże Błogosławieństwo dla Rafała Kwietnia z okazji święceń kaplańskich

  OdpowiedzUsuń
 11. O wiarę nadzieje i miłość oraz nawrócenie rodziców mojego męża

  OdpowiedzUsuń
 12. O opatrzność dla mojej mamy Anny

  OdpowiedzUsuń
 13. W podziękowaniu za wszelkie dobro

  OdpowiedzUsuń
 14. O zdrowie dla Basi

  OdpowiedzUsuń
 15. O uwolnienie od nałogu dla syna

  OdpowiedzUsuń
 16. O odnalezienie drogi życiowej i rozpoznawanie woli Bożej dla córki oraz dary Ducha Św. ,jasny umysł przy egzaminach i właściwe decyzje z ojcowska pomocą.

  OdpowiedzUsuń
 17. Przede wszystkim chciałabym podziękować za dar życia, za każdy szczęśliwie przezyty dzień oraz za to, że mam wspaniałego męża. Chciałabym prosić o łaskę bycia matką.

  OdpowiedzUsuń