Nowenna za przyczyną Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego

Dzień VII


Zatroskany o małżeństwa i rodziny

Słowo Boże: „Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»” (Mt 19,3-6).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój i radość w Duchu Świętym”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Modlimy się również w intencjach, które zostały nam polecone:

- W podziękowaniu za wszelkie dobro;
- Przede wszystkim chciałabym podziękować za dar życia, za każdy szczęśliwie przeżyty dzień oraz za to, że mam wspaniałego męża. Chciałabym prosić o łaskę bycia matką; 
- O Boże Błogosławieństwo dla ks. Rafała Kwietnia z okazji święceń kapłańskich;
- Dziękuję Ci, OJCZE, za wspaniałych ludzi których spotykam na swojej drodze, szczególnie za Ks. Alberta Warso – szkolnego kolegę, niech Bóg mu błogosławi, a Maryja otacza swą miłością;
- O zdrowie dla Konrada, który wczoraj uległ wypadkowi;
- O łaskę zdrowia, ulgę w cierpieniu dla Doroty i miłosierdzie Boże dla jej rodziców: Krystyny i Marka;
- O zdrowie dla Basi; 
- O uwolnienie od nałogu dla syna;
- O zdrowie dla rodziców, zgodę i miłość oraz opiekę Maryi;

- O nawrócenie dla siostry, jej męża i dzieci, by poczuli Twe miłosierdzie, OJCZE;
- O mądrość dla Marcina i uratowanie jego małżeństwa;
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, o zdrowie i wszelkie dobro dla mojej Mamy Danuty z racji Urodzin;
- O opiekę Bożej Opatrzności dla mojej mamy Anny;
- O wiarę, nadzieję i miłość oraz nawrócenie rodziców mojego męża;
- Proszę Cię, Boże, okaż swą miłość i dobroć mojej córce, daj siłę i radość życia. Maryjo, wskaż jej drogę i bądź Przewodniczką na każdy dzień;
- O błogosławieństwo i opiekę dla córki podczas wyjazdu szkolnego, o dobrze przeżyty czas blisko Boga;
- O Twoje błogosławieństwo, OJCZE, dla męża i opiekę Maryi dla męża podczas podróży i pomoc w sprawach zawodowych;
- O odnalezienie talentu dla syna, na chwałę Bożą i przewodnictwo Maryi;
- O ochronę od złego nad całą moją rodziną, drogowskazy i błogosławieństwo na każdy dzień;
- O odnalezienie drogi życiowej i rozpoznawanie woli Bożej dla córki oraz o dary Ducha Świętego, jasny umysł przy egzaminach i właściwe decyzje z Bożą pomocą; 
- O nawrócenie Ryszarda;
- W intencji Bogu wiadomej;

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Narodzenie Jezusa.

Dziękujemy Ci, Boże, za wszelkie starania Sługi Bożego Biskupa Piotra o świętość małżeństw i rodzin.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego dom rodzinny – przepojony pobożnością i miłością.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ofiarną służbę rodzinom.

Litania do Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
Świadku Zmartwychwstałego,
Wierny sługo Eucharystii,
Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,
Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,
Żarliwy czcicielu Niepokalanej,
Apostole chwały Matki Bożej,
Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,
Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,
Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,
Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,
Wierny sługo Kościoła świętego,
Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,
Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,
Wezwany do grona następców Apostołów,
Wierny żarliwej modlitwie,
Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,
Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,
Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,
Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,
Ojcze duchowny alumnów,
Zatroskany o świętość kapłanów,
Opiekunie osób konsekrowanych,
Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,
Z odwagą broniący ludzkiego życia,
Cierpliwy wychowawco młodzieży,
Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,
Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,
Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,
Świadku Chrystusa miłosiernego,
Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,
Cierpliwy apostole jedności,
Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,
Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,
Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl

8 komentarzy:

 1. O uwolnienie dla córki i życie w łasce.

  OdpowiedzUsuń
 2. O zdrowie dla Doroty i łaskę dla jej rodziców

  OdpowiedzUsuń
 3. O nawrócenie dla rodziny siostry

  OdpowiedzUsuń
 4. O łaskę mądrości i wiary dla męża

  OdpowiedzUsuń
 5. O opiekę Bożą dla córki i syna i dary Ducha św.

  OdpowiedzUsuń
 6. O zdrowie dla rodziców i opiekę Maryi

  OdpowiedzUsuń
 7. O wiarę nadzieje miłoścc i Boże Błogosławieństwo dla Kasi i Wijtka

  OdpowiedzUsuń
 8. O wiarę nadzieje miłoścc i Boże Błogosławieństwo dla Kasi i Wojtka

  OdpowiedzUsuń