Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Słowa, które wyjednają nam u Boga miłosierdzie„Wszyscy jesteśmy sługami Najwyższego Pana, sługami grzesznymi, przeto dłużnikami Pana Boga, obciążonymi w sumieniach przestępstwami, z których o własnej mocy nie moglibyśmy uwolnić się. Może już niejeden raz w życiu zasłużyliśmy na straszną niewolę w szponach szatana. «Miłosierdzie Pańskie, żeśmy nie zniszczeli»!
Czyż to miłosierdzie Boże, tyle razy nam okazane, nie jest wskazówką, że winniśmy i my chętnie przebaczać tym, którzy nas obrazili? Przykrości i krzywdy, jakich doznajemy od ludzi są w wielu wypadkach następstwem naszej winy. A choćby zupełnie niezawinione były, są drobiazgami w porównaniu do zniewag, jakie wyrządzamy Panu Bogu grzechami. Są nieraz chwile, gdy ewangeliczną naukę o przebaczeniu trudno zastosować w życiu. W takich ciężkich chwilach należy z uwagą odmówić «Ojcze nasz». Słowa: «Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom», odmawiane z nienawiścią w sercu, stałyby się przekleństwem, wzywającym pomsty Bożej. Te słowa, wypowiedziane w usposobieniu przebaczenia, wyjednają nam u Boga miłosierdzie”.
 Sł. B. Bp P. Gołębiowski 
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 41, s. 2
12 VI 2016 r.

1 komentarz: