Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymSzukajmy na pierwszym miejscu Królestwa Bożego


„Krótkość naszego życia na ziemi nasuwa dwie poważne myśli. Najpierw tę, aby nie przywiązywać się do rzeczy doczesnych, do majątku, do zaszczytów  i godności, do uciech, do przyjemności, gdyż to wszystko przeminie. Wsłuchajmy się w słowa Apostoła Narodów: «Mówię, bracia, czas jest krótki… Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata». Szukajmy na pierwszym miejscu Królestwa Bożego, ono nie przeminie.
A druga myśl dotyczy utrapień i przeciwności, jakie przeżywamy na ziemi. I te przeminą. Od nas zależy nadawanie im trwałej, nieśmiertelnej wartości. Jeśli wśród cierpień podnosilibyśmy bunt przeciwko Panu Bogu, wówczas powiększalibyśmy dźwigany ciężar, obarczalibyśmy sumienie nowym grzechem, chwile cierpienia byłyby stracone dla szczęśliwej wieczności. Jeśli zsyłane nam przez Opatrzność Bożą krzyże przyjmować będziemy z poddaniem się woli Bożej, wtedy zbierzemy obfite zasługi dla wiekuistego żywota, obfitującego w radości, których już żadna troska nie zdoła zamącić… «Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie»”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 4(1934) nr 17, s. 2
26 VI 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz