"Chrystus naszym Samarytaninem"

1. W dzisiejszej Ewangelii
znajdujemy odpowiedź
na pytanie człowieka: 
co czynić by się zbawić?
To pytanie postawił
nauczyciel żydowski
i sam nań odpowiedział
cytując Pismo Święte:

Ref.: Będziesz miłował
dziś swego Boga
sercem i duszą swoją,
a swego brata
i swego wroga
- tak jak siebie samego.

2. Pan Jezus więc pochwalił
uczonego rabina
i zachęcił do zachowania
przykazań Bożych.
Chrystus wyjaśnił także
kto to są nasi bliźni,
że to są wszyscy ludzie
żyjący na tej ziemi.

Ref.: Będziesz miłował
dziś swego Boga
sercem i duszą swoją,
a swych przyjaciół
i swoich wrogów
- tak jak siebie samego.

słowa: parafraza wypowiedzi bp. Piotra Gołębiowskiego
muzyka: Emef


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz