Modlimy się o wieczne szczęście dla śp. Ks. Abp. Zygmunta Zimowskiego


12 lipca zmarł Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski,
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia
i Duszpasterstwa Chorych,
Biskup Emeryt Radomski


Wiele razy Zmarły Ksiądz Arcybiskup zachęcał do modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego i przywoływał jego postać, jako wzór do naśladowania.

Przywołajmy dziś słowa Zmarłego:
„Bardzo Was proszę, Drodzy Bracia i Siostry, abyście w duchu łączności ze swymi biskupami i kapłanami modlącymi się u grobu Biskupa Piotra, przybyli liczniej […] do Waszych świątyń na modlitwę różańcową. Prośmy w niej o łaskę wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego oraz o to, abyśmy będąc silni w wierze i mocni we wzajemnej miłości, naśladowali swym życiem jego świetlany przykład. Niech w tym trudzie wspiera nas orędownictwo Matki Bożej Pocieszenia, Pani Ziemi Radomskiej, przed którą kształtował swoje serce i której służył z oddaniem ks. biskup Piotr Gołębiowski”.
(List Pasterski „Pamięć o Dobrym Pasterzu”, 7 X 2004 r.)
„Pragnę zachęcić wszystkich do gorliwej modlitwy o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. […] Wielu z nas spotkało biskupa Piotra, wielu bierzmował, wielu z nas mają w pamięci i sercu osobiste wspomnienia Sługi Bożego. Niech więc nie ustaje w naszych parafiach i rodzinach modlitwa o jego beatyfikację. Niech ten wielki Świadek wielkości daru Eucharystii, Nadziei złożonej w Maryi i siły modlitwy oręduje za nami wszystkimi. Na drogę naśladowania Sługi Bożego biskupa Piotra z serca udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
(List Pasterski z okazji 50-lecia sakry biskupiej Sługi Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego
„Mocą jego biskupiej służby była modlitwa”, 16 VII 2007 r.)


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się o wieczne szczęście dla śp. Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego – następcy Sługi Bożego nad częścią jego dawnej diecezji:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę Biskupa Zygmunta
i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów,
włącz go na wieki do ich społeczności.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz