Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymSerce Jezusowe żyje stale pragnieniem zbawienia ludzi

„Nie tylko nie czuje Pan Jezus do nikogo niechęci, nie tylko nikogo od siebie nie odpycha, ale o każdym człowieku z życzliwością myśli, pragnąc jego zbawienia i szczęścia. On nie chce śmierci i zguby grzesznika, ale, by się nawrócił i żył w chwale wiekuistej.
Po co Syn Boży zstąpił z nieba na ziemię, po co podjął trudy i prace ziemskiego żywota, po co poddał się dobrowolnie nędzy i wszelkiego rodzaju cierpieniom, po co cierniste swe życie zakończył haniebną śmiercią na krzyżu – jeśli nie po to, by ludzi grzesznych pojednać z Bogiem? I nie o jednym tylko pokoleniu pamiętał Boski Zbawca, ale o całym rodzaju ludzkim. Zostawił na ziemi swoich zastępców, kapłanów, aby w Jego imieniu szukali zbłąkanych dusz, odpuszczali im grzechy, przywracali je do przyjaźni z P[anem] Bogiem. Serce Jezusowe żyje stale pragnieniem zbawienia ludzi”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 26, s. 2
3 VII 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz