Światowe Dni Młodzieży :)

Fot. Ks. Zbigniew Niemirski / www.radom.gosc.pl

Rośnij w poznawaniu Zbawiciela!


„Jeśli chcesz narysować obraz z przyrody, to pilnie patrzysz na niebo i ziemię, obserwujesz pola, łąki, góry, lasy, wijącą się, jak wstęga rzekę, aby wszystko wiernie przedstawić. Kto chce stać się podobny obrazowi Syna Bożego, ten ustawicznie powinien mieć przed oczyma Jego życie. Dlatego pilnie korzystaj z lekcji religii, których słońcem jest Jezus Chrystus. Z uwagą słuchaj kazań, stosując słowo Boże do siebie. Ale to niech ci nie wystarcza, w chwilach wolnych czytaj Ewangelię św[iętą], książeczkę «O naśladowaniu Chrystusa», albo inną książkę religijną, aby wciąż rosnąć w poznawaniu Boskiego Zbawcy”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 179


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się o owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

25 VII 2016 r.

1 komentarz:

  1. Proszę aby za przyczyną Biskupa Gołębiowskiego, Dobry Bóg udzielił mi Łaski silnej wiary, nadziei i miłości, aby prowadził mojego męża i dzieci ku rozwiązaniu naszych trudnych spraw po ludzku nie do rozwiązania, wedle woli Bożej. Hania

    OdpowiedzUsuń