Światowe Dni Młodzieży :)

https://www.facebook.com/KDM.krajowe

Kto kocha Chrystusa, ten miłością winien darzyć ludzi

„Miłosierdzie chrześcijańskie nakazuje pełnić dobre uczynki bezinteresownie, z miłości, z czystej miłości ludzi ze względu na Pana Boga i na Chrystusa. Kto prawdziwie kocha Pana Boga ten koniecznie winien kochać Jego dzieła, szczególniej to najwspanialsze dzieło otaczającego nas świata, jakim jest człowiek. Kto szczerze kocha Chrystusa Pana, ten miłością winien darzyć wszystkich ludzi, bo Chrystus Pan wszystkich ludzi Krwią własną odkupił, uczynił swoimi członkami, skrył się w ich osobach.
Czyż nie powiedział Pan Jezus: «Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili?» (Mt 25,40)”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Prawda Katolicka” 2(1931) nr 10, s. 3

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się o owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie:


Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

26 VII 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz