Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymWszelkie wątpliwości ustają


„Czy można kochać Pana Boga, a nie darzyć miłością ludzi powołanych do wiecznego szczęścia, polegającego na udziale w życiu Przenajśw[iętszej] Trójcy? Czy możliwe jest do pomyślenia, aby ktoś miłował Pana Boga, a nie odnosił się z miłością do nieśmiertelnych dusz ludzkich, które «nie złotem i srebrem, nie drogimi kamieniami, ale najdroższą Krwią swoją odkupił Syn Boży»? Wszelkie wątpliwości ustają, gdy czytamy energiczne słowa św. Jana, apostoła miłości: «Jeśliby kto rzekł, iż miłuje Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest». Zdanie to oparte jest na odpowiedzi, danej przez Chrystusa Pana uczonemu żydowskiemu, w której Boski Zbawca nierozerwalnie połączył dwa przykazania miłości”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 37, s. 2
25 IX 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz