Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymTrzeba z wiarą spoglądać na krzyż


„Jak wielki jest Bóg, tak wielkie jest Jego miłosierdzie! Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna. Jezus Chrystus wziął nasze winy na siebie.
Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zadośćuczynił za nasze grzechy. Przez poniżenie i ofiarę z życia oraz przez tryumf zmartwychwstania wysłużył nam wyzwolenie z tyranii grzechów i pojednanie z Bogiem, Ojcem Najlepszym. […] Nie wolno zmarnować lekkomyślnie okazji do odnowy ducha. Trzeba z wiarą spoglądać na krzyż i rozważać jego tajemnice”.

Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1977
14 IX 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz