Z Maryją w herbieWspomnienie Najświętszego Imienia Maryi


„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebieskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. Czyż nie zawołała w Magnifikat: «Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię»? (Łk 1,49).
Pokoju Jej duszy przeczystej nie mącił żaden cień grzechu. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca. Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Św[iętego]! A szczera przyjaźń nie pozwala się stłumić, ani ukryć. I miłość Maryi względem Pana Boga, jak ogień, wybucha w płomieniach gorącej modlitwy.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 42(1951) nr 1, s. 2.

W dniu Imienia Matki Bożej, pozdrów Ją słowami, które z pewnością wywołają uśmiech na Jej twarzy - tymi słowami, po imieniu, zwrócił się do Niej w Nazarecie Pan Bóg poprzez swojego Anioła:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

 12 IX 2016 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz