1 XI - Nowenna


Nowenna za przyczyną Sł. B. Bp. Piotra Gołębiowskiego


IX Dzień – Dźwigający krzyż w zjednoczeniu z Chrystusem

Słowo Boże: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,23-24).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jest to głęboka tajemnica, że Jezus Chrystus nie w inny sposób, lecz przez krzyż i zmartwychwstanie swoje pojednał rodzinę ludzką z Ojcem. Odtąd każde cierpienie ludzkie ma wielką wartość apostolską, jeśli zostanie złożone Panu Bogu w zjednoczeniu z Jezusem Ukrzyżowanym i Jego Bolesną Matką”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:

- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka.
- Proszę o modlitwę w intencji wszystkich polecanych tu osób, a także zdrowia własnego – uzdrowienia z ropnia lewej stopy i stanu zapalnego…
- Jezu, ufam Tobie. Weź pod swą opiekę moja siostrę i jej rodzinę, pomóż odnaleźć im drogę do Ciebie.
- Matko Boża, pomóż Ani, by odnalazła drogę do Twej miłości i pokonała wszelkie trudności.
- Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich. Jezu, weź pod opiekę męża i dzieci prowadź ich.
- Proszę o modlitwę za wszystkich zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone.
- Matko Ukochana, prowadź mnie, bym się nie poddawała, umocnił mnie.
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, wypraszaj potrzebne łaski dla małego, nowo narodzonego Ignasia, który jest po operacji serduszka, uproś błogosławieństwo dla niego i jego bliskich.
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, proszę o wstawiennictwo u Trójjedynego Boga i Matki Najświętszej o miłość, dobroć, życzliwość, łagodność i zgodę w naszej rodzinie, byśmy żyli zgodnie z wolą Bożą i potrafili służyć tym, których stawiasz każdego dnia na naszej drodze.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż Ani Piotrowicz, wiesz.
- Matko Różańca świętego, pomóż mi. Ty wiesz, niech się stanie Twoja wola.
- Jezu, okaż nam grzesznym swoje Miłosierdzie i prowadź nas do siebie.
- Proszę o modlitwę za zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone.
- Panie Jezu, proszę, pomóż tym, którzy potrzebują Twej pomocy, wskaż właściwą drogę, by nie błądzili.
- Panie Jezu, uzdrów moje ciało i duszę, pomóż pokonać trudności i prowadź mnie.
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za swoim ministrantem, następnie wyświęconym przez Ciebie kapłanem, który poprowadził proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym – Ks. Prałatem Stanisławem Makarewiczem, którego rocznicę śmierci obchodzić będziemy w listopadzie.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Dźwiganie krzyża na Kalwarię.

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład wytrwałej i ufnej drogi życia Sługi Bożego Biskupa Piotra idącego za Chrystusem dźwigającym krzyż.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego męstwo w znoszeniu trudności i cierpień, niesprawiedliwości i represji, pogardy i poniżenia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego umiłowanie Chrystusowego Krzyża i bycie Jego Świadkiem.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl

1 komentarz:

  1. Niech zaproszenie Ks. Biskupa Henryka Tomasika o sprawowaniu Eucharystii w rocznicę śmierci Sługi Bożego Ks. Biskupa Piotra - przy chrzcielnicy w Parafii Jedlińsk w dniu 5 listopada o godz 11.oo dotrze do jak największej rzeszy wiernych - czcicieli Sługi Bożego Bp Piotra Gołębiowskigo.

    OdpowiedzUsuń