21 X - Różaniec ze Sługą Bożym21 października (piątek)


Tajemnice bolesne


I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Nie pozwólmy również, by Jezus w Sakramencie Ołtarza był osamotniony. Nawiedzajmy Go i adorujmy, wylewając przed Nim swe uczucia i troski” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).
                                   
Biskupie Piotrze, który spędzałeś wiele godzin z Chrystusem obecnym w Eucharystii, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Zadośćczyńmy Panu Bogu za grzechy własne i bliźnich, w szczególności za grzechy publiczne, które sieją zgorszenie i wyrządzają wielką szkodę rodzinom, Narodowi, Kościołowi świętemu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zabiegałeś o zbawienie wierzących w Chrystusa, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Coraz mocniej wierzmy w miłość i miłosierdzie ku nam Jezusa Chrystusa Boga-Człowieka. Zaufajmy Mu bez zastrzeżeń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś dobrego Boga świadcząc miłosierdzie, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Nam drogę niechaj wyznacza Jezus Chrystus dźwigający na swych barkach krzyż na Kalwarię” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który dla wielu stałeś się Cyrenejczykiem pomagającym im dźwigać codzienne krzyże, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Przez bolesną mękę oraz ofiarną śmierć na Krzyżu w Wielki Piątek wysłużył nam Jezus Chrystus wyzwolenie z niewoli grzechu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie cierpienia przeżywałeś w łączności ze Zbawicielem, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka;
- Proszę o modlitwę za moja rodzinę i bliskich;
- Panie Jezu, otocz swą opieką moją rodzinę i bliskich;
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone;
- Proszę o spokój i zdrowie dla moich synków i dla mnie. Anna;
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji malutkiej Zosi – parę dni temu miała operację na złośliwego guza głowy i czeka na chemioterapię. Niech dobry Bóg pozwoli jej wrócić do zdrowia. Dziękuję za modlitwę w imieniu rodziców Zosi.
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Kasi i Marcina, którzy jutro przy ołtarzu Pańskim powiedzą sobie Sakramentalne „TAK”.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Następca Apostołów

Bp Jan Kanty Lorek darzył ks. Piotra Gołębiowskiego szczególnym zaufaniem. W ciągu kilku zaledwie lat stał się on jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników biskupa. Nie dziwi więc, że 3 czerwca 1957 r. Pius XII mianował ks. Piotra Gołębiowskiego biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej. Następnego dnia po nominacji, bp Jan Lorek przekazywał tę wiadomość księżom kończącym pierwszą turę rekolekcji kapłańskich w stolicy diecezji. Odpowiedzią zebranych były oklaski. Opuszczali oni Sandomierz zawożąc tę wieść do swych parafii i środowisk.
Uroczystość sakry biskupiej ks. Piotra Gołębiowskiego odbyła się 28 lipca 1957 r. Nominat przygotowywał się do niej poprzez rekolekcje na Jasnej Górze. W biskupią drogę ks. Piotr Gołębiowski wyruszał ze znakiem Maryi. W swój biskupi herb wpisał literę „M” – od imienia Maryi – i krzyż zakończony kotwicą – znak nadziei. Symbolikę herbu tłumaczyło biskupie zawołanie: „Maria spes nostra” – „Maryja naszą nadzieją”. Herb i motto biskupiego posługiwania stanowiły odbicie jego duchowości, jak też szczególnej czci i zawierzenia Matce Bożej.
W uroczystości święceń biskupich brało udział ponad 200 duchownych i ponad 3 tysiące wiernych świeckich. Z Jedlińska, z rodzinnej parafii nominata, przybyło ponad 300 osób. Szczególnymi uczestnikami święceń biskupich byli sędziwi rodzice nowego biskupa: matka Helena – licząca 80 lat i mający 84 lata jego ojciec Jan. Nie zabrakło też dawnych parafian ks. Piotra Gołębiowskiego.
Głównym konsekratorem nowego biskupa był pasterz Kościoła sandomierskiego – bp Jan Kanty Lorek, a współkonsekratorami: bp Franciszek Jop – profesor nominata z seminarium, dawny sandomierski biskup pomocniczy i bp Tomasz Wilczyński – kolega nominata z okresu studiów rzymskich.
Na zakończenie uroczystości święceń biskupich nowy biskup mówił między innymi: „Z bojaźnią, ale i z ufnością w pomoc łaski Bożej przyjmuję dziś na swe słabe barki ciężar nowych obowiązków. Św. Pius X w dniu przyjęcia sakry biskupiej pisał do swego przyjaciela: «Jakiż to krzyż! Co za Kalwaria. Obym mógł z Jezusem powiedzieć: Niech się dzieje wola Twoja». Te słowa Świętego Papieża pragnę obrać jako wskazówkę życiową. Pojmować biskupstwo jako ofiarę, krzyż, jako służbę Bożą. Służyć Bogu, Kościołowi, służyć pomocą Najdostojniejszemu Pasterzowi, służyć braciom kapłanom, służyć wiernym. Zadanie to wielkie, przerastające siły człowieka. Nie na ludzkie siły liczę, ale na łaskę Bożą i na modlitwy serc wszystkich. Wszystkich tu obecnych […] gorąco proszę o pamięć w modlitwach, abym zaufania Kościoła świętego nie zawiódł, abym wiernie wypełniał w swym życiu zamiary Boże. Z hasłem «Maria spes nostra» pragnę codziennie wypełniać swe obowiązki biskupie! I na tej drodze proszę o wsparcie radą, modlitwą, sercem!”.
Na obrazkach rozdawanych na zakończenie uroczystości bp Piotr Gołębiowski umieścił ewangelijne zdanie mówiące o służbie „na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20,28).

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski zapewnia nas dzisiaj: „Miejmy odwagę stanąć do współpracy z działaniem Bożym, dzień za dniem, godzina za godziną. Ujrzymy Królestwo Boże pośród nas”. Módlmy się w ciszy, by nasze ręce każdego dnia były pełne uczynków miłosierdzia.

8 komentarzy:

 1. Jezu ufam Tobie i proszę otocz Swą opieka moja rodzine i wskaż właściwa drogę

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę Ciebie Mateczko za moimi dziećmi by rzucili palenie papierosów i picie alkoholu

  OdpowiedzUsuń
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 4. Panie Jezu wskaż drogę mojemu mężowi bo błądzi

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę o zdrowie Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu Ufam Tobie. Proszę wskaż mi drogę. Błogosław nasze rodziny. Jezu proszę o dar macierzyństwa.
  Basia

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Różańcowa otocz opieka moja rodzine i bliskich i prowadź do Swojego Syna

  OdpowiedzUsuń
 8. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Urszuli z racji imienin.

  OdpowiedzUsuń