22 X - Różaniec ze Sługą Bożym22 października (sobota)


Tajemnice radosne


I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Hasło swego życia wypowiada Maryja w dniu Zwiastowania: «Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego» (Łk 1,38). W tych słowach drga najgłębsza Miłość, pełna oddania się Panu Bogu bez żadnych wahań, ograniczeń, zastrzeżeń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który oddałeś wszystkie swe siły na służbę Bogu, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Prawo do łask nawiedzenia Maryi zdobędziemy wówczas, gdy Jej śladami pójdziemy przez życie. Ślady te są wyraźne. Stanowią je czyny miłości bliźniego w życiu codziennym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który prowadząc swych parafian przez zaminowane pole zachęcałeś, by szli po Twoich śladach, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Narodzenie Chrystusa Pana w ubogiej stajni betlejemskiej, ucieczka do Egiptu przed prześladowaniem Heroda stanowiły również poważną próbę dla nadziei Maryi. Pozornie zdawało się, że Pan Bóg opuścił Syna swego. Jednak Maryja nie wątpi ani na chwilę w Opiekę Bożą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nawet w najtrudniejszych momentach życia ufałeś w Bożą Opatrzność, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza nie ogranicza się do modlitwy osobistej, jaką zanosi w osamotnieniu zacisznego domku Nazaretu. Wrażliwa na wszystko, co dotyczy chwały Bożej, uległa Bożym rozkazom, bierze udział w modlitwie wspólnej, publicznej, nie szczędząc żadnego trudu, ani ofiary. Z Bożym Dzieciątkiem na rękach idzie do Świątyni Jerozolimskiej, aby ofiarować Jezusa i dopełnić obrzędu oczyszczenia” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił, aby tylko głosić chwałę Bożą, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„W jakim stosunku jesteś do Chrystusa Pana i Jego Królestwa? Czy żyje w Tobie Jego Duch? Może odczuwasz wewnętrzny niepokój, wyrzut sumienia z powodu sprzeniewierzenia się woli Bożej. Niechybny to znak twojej tęsknoty za Chrystusem Panem. Znajdziesz Jezusa we własnym sercu, uspokojonym w Sakramencie Pokuty, zasilonym Komunią świętą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który dla tak wielu ludzi stałeś się przewodnikiem na drogach odnajdywania Boga, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka;
- Maryjo, Matko Boża, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich;
- Jezu, ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę;
- Za męża, który odszedł od rodziny. Panie Boże, wskaż mu właściwą drogę;
- Proszę Ciebie, Ukochana Matko, za dziećmi by rzuciły palenie i picie alkoholu;
- Matko Różańcowa, pomóż mi. Ty wiesz, niech się stanie Twoja wola;
- Jezu, ufam Tobie i proszę otocz swą opieką moją rodzinę i wskaż właściwa drogę;
- Proszę Ciebie, Mateczko, za moimi dziećmi by rzucili palenie papierosów i picie alkoholu;
- Za dusze w czyśćcu cierpiące i za dzieci nienarodzone;
- Panie Jezu, wskaż drogę mojemu mężowi bo błądzi;
- Proszę o modlitwę o zdrowie Kasi i bliskich;
- Jezu, Ufam Tobie. Proszę wskaż mi drogę. Błogosław nasze rodziny. Jezu, proszę o dar macierzyństwa. Basia;
- Matko Różańcowa, otocz opieką moją rodzinę i bliskich i prowadź do swojego Syna;
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Urszuli z racji imienin.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Rozpoczyna się biskupia służba

Wobec stanu zdrowia bp. Jana Lorka ciężar posługi pasterskiej i odpowiedzialności za diecezję brał na siebie bp Piotr Gołębiowski. Czynił to z wielkim szacunkiem dla biskupa diecezjalnego. Odczuwał także potrzebę bycia jego opiekunem w okresie choroby. Warto przypomnieć też, że tamten okres – na skutek złowrogiej polityki rządzących – był bardzo trudny. Zadanie stawienia czoła polityce represyjnej reżimu komunistycznego na terenie diecezji stanęło więc przed bp. Piotrem Gołębiowskim. Przyszłość pokazała, iż potrafił wykazać się determinacją w obronie Kościoła.
Bp Piotr Gołębiowski aktywnie włączył się w działalność duszpasterską. Wizytował parafie, uczestniczył w różnych spotkaniach księży, podczas których dawał im konkretne i praktyczne rady i wskazówki. Chciał poprzez to podnieść dyscyplinę wśród księży, jak też zachęcić ich do gorliwszej posługi i większej aktywności duszpasterskiej.
Powołanie bp. Piotra Gołębiowskiego do grona Episkopatu Polski stawiało go w pierwszym rzędzie walki o wolność Kościoła w rzeczywistości powojennej Polski. Od ponad dziesięciu lat Polska znajdowała się bowiem w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Narzucono jej system komunistyczny. Życie w tym totalitarnym systemie niosło ze sobą wiele problemów, a każdy totalitaryzm boi się opozycji. Komunizm – bazujący na materialistycznym światopoglądzie – odrzucał jakąkolwiek religię. Słynne stało się zdanie jednego z klasyków tegoż systemu, że religia jest jakby narkotykiem dla ludzi. Przez większość czasu komunizmu w Polsce Kościół był jedyną jawnie działającą opozycją. Jego miejsce w życiu Narodu musiało być „solą w oku” rządzących, a – co więcej – wcześniej czy później musiało dojść do starcia Kościoła z komunistycznym reżimem o „rząd dusz” w Polsce.
Wydaje się, że władze nie doceniały początkowo osoby bp. Piotra Gołębiowskiego, choć co prawda odnotowywały wiele jego odważnych wystąpień. Mimo, że nie były one „skrajnie negatywne” kazały uznać biskupa za przeciwnika polityki władz państwowych. Niepokój komunistów budził zapał duszpasterski nowego biskupa, jak też wyrażane przez niego prywatnie krytyczne opinie na temat władzy. Po jednej z rozmów, na które bp Piotr Gołębiowski został wezwany do Wydziału do Spraw Wyznań w Kielcach, biskup zapisał: „Celem wezwania było nękanie i chęć zastraszenia”.

Wraz ze Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim módlmy się: „Prowadź nas, Matko serdeczna, drogą, którą stąpałaś w radosnych i bolesnych chwilach życia swego, drogą niezachwianej, dziecięcej ufności w ojcowską opiekę Bożą”.

4 komentarze:

 1. Maryjo proszę o błogosławiństwo dla małżonków Pawła i Beaty i szczęśliwe rozwiązanie. Maryjo poprowadź. Jezu Ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 2. Prosimy o łaskę zdrowia dla Ks.Prałata Marcelego Prawicy i Ks.Piotra Popisa.

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Rozanca Swietego prosze pomoz Ty wiesz. Bog zaplac

  OdpowiedzUsuń
 4. Prosze o modlitwe za dusze w czyscu cierpiace i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń