24 X - Różaniec ze Sługą Bożym

Fot. s. A. Nowak

Różaniec ze Sługą Bożym


I Dzień Nowenny – Człowiek modlitwySłowo Boże: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Gorąco módlmy się w naszych świątyniach i domach rodzinnych, bo od modlitwy zależy w znacznym stopniu miara łaski Bożej”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zesłanie Ducha Świętego (albo Tajemnice Radosne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład ukochania modlitwy, jaki dajesz nam w osobie Sługi Bożego Biskupa Piotra.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że modlitwa była źródłem jego siły.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że swoją łaską i cudowną mocą odpowiadałeś na jego modlitwy.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Nie ulega wątpliwości, że chwila Zwiastowania była bardzo głębokim i ważnym przeżyciem dla Najświętszej Maryi Panny. Poseł niebiański w niezwykły sposób pozdrowił Maryję i zapowiedział Jej w imieniu Bożym, że będzie matką Zbawiciela świata. Wiadomość podziałała jak grom na duszę Maryi, dobywając na jaw bogactwo Jej szlachetnych myśli, świętych uczuć i doskonałych cnót” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wielokrotnie przeżywałeś w swym sercu wydarzenie Nazaretu i odpowiadałeś twierdząco na Boże plany, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Wiara Maryi jest żywa, bo nie kryje się wyłącznie w sercu, lecz działa na zewnątrz, wpływa na czyny. Wiarę Maryi sławi Elżbieta: „A błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co Ci powiedziane od Pana” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym przykładem uczyłeś wiary żywej, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Według odwiecznych planów Bożych, Maryja stała się tą błogosławioną niewiastą, która wydała na świat upragnionego Zbawiciela. Nią posłużyło się niebo, jako narzędziem do zesłania na ziemię orzeźwiającej rosy łaski. Maryja przedstawia obłok, przynoszący wraz z deszczem darów niebieskich ich Dawcę, umiłowanego Syna Bożego. Ją symbolizuje ziemia, wydająca ze swojego łona odwieczne upragnienie świata, Zbawcę całej ludzkości” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który tyle razy – celebrując Eucharystię – sprowadzałeś Boga na ziemię, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Tajemnica Ofiarowania Jezusa stapia się z ofiarą Maryi w jeden akt uwielbienia Pana Boga. Starzec Symeon w proroczym widzeniu łączy zbawcze cierpienia Boga-Człowieka z bolesnymi przeżyciami Jego Najświętszej Matki” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie swe siły poświęciłeś w służbie Chrystusa – Światłości świata, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Zatapiajmy się w rozważaniu tajemnic radości, cierpień i chwały Jezusa, Głowy naszej. Czujmy się wtedy bardzo blisko Najświętszego Serca Jezusa. Prośmy gorąco, z ufnością prośmy przez Maryję, byśmy zawsze byli z Chrystusem Panem: tutaj na ziemi i w wieczności” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który żyjąc na ziemi w zjednoczeniu z Chrystusem, dążyłeś do zjednoczenia z Nim w wieczności, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka;
- Za moją przyjaciółkę Natalię, żeby Bóg ułożył jej życie, tak by była w końcu szczęśliwa;
- Panie Jezu, proszę, pomóż. Ty wiesz, wskaż właściwą drogę, bo już nie mam siły;
- Jezu, ufam Tobie i proszę wskaż drogę mojemu mężowi bo błądzi;
- Matko Boża, proszę weź pod opiekę moją rodzinę i prowadź do swojego Syna;
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone;
- Matko Boża proszę o Twe Łaski dla mojej rodziny i bliskich;
- Jezu, ufam Tobie i proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich;
- Proszę o zdrowie dla mamy Anny, siostry Agnieszki i dla mnie – Justyny – i proszę o pomoc finansową, materialną. Prosi Justyna;
- Maryjo, proszę o wskazanie drogi wyjścia z licznych problemów;
- Proszę o modlitwę w intencji zdrowia... Jezu, Ty wiesz wszystko... Ty się tym zajmij...;
- O powrót na drogę wiary, wyrwanie z nałogów i wzajemne wybaczenie dla moich córek, oraz o opiekę dla wnuków;
- Proszę o modlitwę w intencjach Bogu wiadomych;
- Proszę o modlitwę w Bogu wiadomej intencji;
- Proszę o modlitwę w Bogu wiadomych intencjach;
- Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania moich problemów;
- Proszę o modlitwę o właściwe rozeznanie woli Bożej;
- W intencjach Bogu wiadomych i w podziękowaniu za łaski otrzymane. Dziękuję;
- Proszę o modlitwę w intencji Bogu wiadomej;
- W intencjach Bogu wiadomych;
- Proszę o potrzebne łaski dla Loredany;
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, proszę o łaskę uzdrowienia dla moich rodziców i dla mnie oraz dziękuje Ci Sługo Boży, Biskupie Piotrze za wszystko czym obdarzyłeś i ciągle obdarzasz.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Gdy paszport był marzeniem…

Starania bp. Piotra Gołębiowskiego o jedność Kościoła i cierpienia wtedy ponoszone wpisywały się w trwający w Rzymie w latach 1962-1965 Sobór Watykański II. Każdy biskup miał obowiązek uczestniczyć w Soborze. Biskupi polscy domyślali się jednak, iż władze postanowią wykorzystać sprawę paszportów na wyjazd do Rzymu, jako przetargową w rozgrywce z Kościołem.
Bp Piotr Gołębiowski ucieszył się z zaproszenia na Sobór. To ogromne pragnienie biskupa i jego poczucie obowiązku doskonale wyczuli rządzący. Przed każdą sesją Soboru bp Piotr Gołębiowski zwracał się z prośbą do władz o zgodę na wyjazd. Po pierwszej sesji, gdy nie pozwolono mu uczestniczyć w Soborze, watykański Sekretariat Stanu wzywał go do stawienia się na Soborze. Rządzący nie zamierzali jednak zmieniać decyzji. Pewnego rodzaju grą z ich strony było więc polecenie biskupowi, by uzupełnił złożone dokumenty. Ta sytuacja doskonale odzwierciedla stosunek władz państwowych do ubiegającego się o wyjazd na Sobór biskupa i świadczy o jawnym lekceważeniu jego osoby. Odmawiając mu paszportu powoływano się na zapis ustawy, który brzmiał: „Przeciwko wydaniu paszportu przemawiają inne ważne względy państwowe”. Natychmiastowe odwołanie się biskupa od tej decyzji nie przyniosło żadnego rezultatu. Z Rzymu kard. Stefan Wyszyński nadsyłał telegramy, w których pisał: „Oczekujemy z Sandomierza biskupa Gołębiowskiego…”. W innym ponaglał: „Ojciec Święty wzywa Księdza Biskupa […]. Sprawa jest pilna, gdyż wymaga wniesienia na Sobór. Papież oczekuje Księdza Biskupa”. Ostateczne stanowisko władz pozostało jednak niezmienione. Dokument informujący, iż decyzja odmowna została utrzymana w mocy i że jest ona ostateczna, nie posiadał daty wystawienia. Bp Piotr Gołębiowski na marginesie tegoż dokumentu umieścił zapis: „Otrzymałem po Soborze w styczniu 1966”. Informacja ta jest bardzo symptomatyczna…
Bp Piotr Gołębiowski był więc jednym z dwóch biskupów polskich, którym władze komunistyczne nie pozwoliły uczestniczyć w Soborze Watykańskim II. Przyczyną takiego stanowiska władz była zdecydowana postawa biskupa w obronie jedności Kościoła niszczonego przez rządzących, jak też jego wierność i lojalność wobec znienawidzonego przez władze Prymasa Polski. Sam zaś zakaz wydania biskupowi paszportu stał się dla niego bardzo dotkliwą represją.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, który tyle w swym życiu wycierpiał, pisał: „Pan Bóg spełni życzenia serca twego, może nie zawsze w ten sposób, jak to sobie wyobrażasz, za to w sposób inny, bardziej korzystny dla ciebie”. Pomódlmy się w ciszy o przyjęcie woli Bożej dla tych, którzy nie mogą jej zrozumieć.

20 komentarzy:

 1. Jezu,ufam Tobie-zajmij się wszystkimi problemami mojej przyjaciółki Natali- Ty wiesz co dla niej Najlepsze!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Boże wszechmogący proszę o Twoje miłosierdzie dla mojej Rodziny.Otoczopieka Rodzicaow i blogoslaw tacie w 80 URODZINY.Daj dar mądrości mężowi oraz daty ducha świętego moim dzieciom .Chroń ich od złego i doprowadź do sakramentu eucharystii.Jezu ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o zdrowie dla chorej Basi i Dorotki.

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o opiekę dla dzieci Eli i jej męża.

  OdpowiedzUsuń
 5. Jezu okaz miłosierdzie dla rodziny siostry Izy.by się nawrócił i żyli tak jak Ty chcesz.

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu poprowadz moja córkę Adrianne

  OdpowiedzUsuń
 7. Ojcze dopomóż mi w pracy, bym podjęła dobrą decyzję. JEZU UFAM TOBIE

  OdpowiedzUsuń
 8. Jezu pomóż wychować dzieci na Twoją chwałę Panie.Prowadź Wojtka i Anię , obdarz talentami i dobrymi przyjaciółmi. WSPIRRAJ I CHROŃ OD ZŁEGO NA KAŻDY DZIEŃ.

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę Cię Ojcze o błogosławieństwo dla siostry Małgosi i jej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 10. Za nasz szczesliwy powrod do Polski. Jezu ufam Tobie.

  OdpowiedzUsuń
 11. Jezu Ufam Tobie i proszę weź pod Swą opiekę moja rodzine .

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich.O modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 13. Prosze za modlitwe za mojego meza ,ktory zginol 2 miesiace temu mial 36 lat zostawil synka Jasia.

  OdpowiedzUsuń
 14. Biskupie Piotrze pomóż mi odnaleźć drogę życia

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nie narodzone.

  OdpowiedzUsuń
 16. Proszę o trzeżwośc w mojej rodzinie i zgodę.

  OdpowiedzUsuń
 17. Proszę Cię Jezu o Miłosierdzie dla całego swiata.

  OdpowiedzUsuń
 18. O pokój na całym świecie.

  OdpowiedzUsuń
 19. JEZU PROSZĘ O ZDROWIE ,
  JEZU UFAM TOBIE .

  OdpowiedzUsuń