25 X - Różaniec ze Sługą BożymRóżaniec ze Sługą BożymII Dzień Nowenny – Sługa EucharystiiSłowo Boże:Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,54-56).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Silnie podkreśla Pan Jezus, że Jego Ciało jest pokarmem. Stąd wiemy, że czym jest chleb powszedni dla ciała, tym Komunia święta dla duszy. Ta wielka jednak zachodzi różnica, że zwykły pokarm przemienia się w nasze ciało, natomiast Najświętszy Sakrament nas przemienia w Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ustanowienie Eucharystii (albo Tajemnice Bolesne - patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za każdą Eucharystię, która sprawował na ziemi Sługa Boży Biskup Piotr.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że adorując Najświętszy Sakrament i trwając przed tabernakulum wskazywał nam Źródło światła i mocy.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne życie, będące owocem pobożności eucharystycznej.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Chrystus Pan nie chciał cofać się przed ofiarą. Obrał twardą drogę męki, by pouczyć, jak wielką zbrodnią wobec Majestatu Bożego jest grzech, by dać wyraźny dowód nieskończonej miłości ku duszom ludzkim, by zaznać goryczy cierpienia dla pociechy wszystkich nieszczęśliwych ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który odważnie wypełniałeś zadania wyznaczone Ci przez Opatrzność Bożą, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? Jak nie miłować Tego, który nas pierwszy umiłował i dla naszego dobra poświęcił samego siebie?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który oddawałeś cześć Sercu Jezusowemu, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Cierniem ukoronowany Zbawiciel wszystkim pokoleniom przypomina ogrom swojej miłości do Ojca i do człowieka, do każdego człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który upodabniałeś swe serce do Serca  Jezusowego, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Wobec cierpienia bylibyśmy zupełnie bezradni, gdyby przed nami nie cierpiał Jezus Chrystus. Obecnie jedno spojrzenie na wizerunek Ukrzyżowanego Pana wlewa pokój do zbolałego serca, a duszy udziela siły do dźwigania krzyża” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w swym biskupim krzyżu na piersi nosiłeś relikwie Drzewa Krzyża świętego, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, składając z siebie na ołtarzu Krzyża ofiarę krwawą, zadośćuczynił sprawiedliwości Bożej za grzechy wszystkich ludzi i pojednał rodzaj ludzki z Ojcem Niebieskim” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który łączyłeś swe cierpienia z Męką Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:

- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka;
- Jezu, ufam Tobie – zajmij się wszystkimi problemami mojej przyjaciółki Natalii, Ty wiesz co dla niej najlepsze!;
- Boże wszechmogący, proszę o Twoje miłosierdzie dla mojej Rodziny. Otocz opieką Rodziców i błogosław tacie w 80. urodziny. Daj dar mądrości mężowi oraz dary Ducha Świętego moim dzieciom. Chroń ich od złego i doprowadź do sakramentu Eucharystii. Jezu, ufam Tobie!;
- Proszę o zdrowie dla chorej Basi i Dorotki;
- Proszę o opiekę dla dzieci Eli i jej męża;
- Jezu, okaż miłosierdzie dla rodziny siostry Izy, by się nawrócili i żyli tak, jak Ty chcesz;
- Jezu, poprowadź moja córkę Adriannę;
- Ojcze, dopomóż mi w pracy, bym podjęła dobrą decyzję. Jezu, ufam Tobie;
- Jezu, pomóż wychować dzieci na Twoją chwałę, Panie. Prowadź Wojtka i Anię, obdarz talentami i dobrymi przyjaciółmi. Wspieraj i chroń od złego na każdy dzień;
- Proszę Cię, Ojcze, o błogosławieństwo dla siostry Małgosi i jej rodziny;
- O nasz szczęśliwy powrót do Polski. Jezu, ufam Tobie;
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod swą opiekę moja rodzinę;
- Proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich. O modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone;
- Proszę o modlitwę za moją teściową która po operacji kręgosłupa jest w stanie krytycznym leży na OIOM-ie, ma sepsę wielonarządową;
- O łaskę zdrowia dla Ewy.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Pełnoprawny rządca diecezji

Biskup sandomierski Jan Kanty Lorek zmarł 4 stycznia 1967 r. Dwa dni później zebrała się Kapituła Katedralna w Sandomierzu, by wybrać tymczasowego rządcę diecezji, który miał kierować nią do chwili papieskiej nominacji nowego biskupa sandomierskiego. Jednomyślnie wybrano wówczas wikariuszem kapitulnym bp. Piotra Gołębiowskiego. W dniu pogrzebu bp. Jana Lorka, Prymas Wyszyński zapisał w swych notatkach, że nowo wybrany wikariusz kapitulny „jest to bardzo wartościowy i wierny sługa Kościoła świętego”.
Podczas pogrzebu Prymas Wyszyński mówił natomiast w sandomierskiej katedrze: „Zmobilizujcie wasze modlitwy do Ducha Świętego, bo jak Trójca Święta na przełomie dwóch tysiącleci przyjęła ofiarę z życia waszego Arcypasterza, tak też zapewni wam przez Chrystusa ciągłą opiekę i przyśle Anioła Bożego, który poprowadzi święty Kościół diecezjalny sandomierski w wiary nowe tysiąclecie”. Oczekiwanie na „Anioła Bożego”, o którym mówił Prymas, trwało długo. Ostatecznie 20 lutego 1968 r. papież Paweł VI mianował administratorem apostolskim diecezji sandomierskiej bp. Piotra Gołębiowskiego. Diecezją miał więc kierować nie pełnoprawny biskup diecezjalny, ale administrator apostolski, czyli z definicji ktoś sprawujący władzę tylko tymczasowo.
Powodem takiej nietypowej decyzji był brak zgody władz państwowych na mianowanie pasterzem Kościoła sandomierskiego bp. Piotra Gołębiowskiego. Strona kościelna nie zgadzała się na narażanie autorytetu papieża i ograniczanie jego praw do swobodnego mianowania biskupów. Papież nie chciał rezygnować z kandydatury bp. Piotra Gołębiowskiego i wybrał rozwiązanie polegające na mianowaniu w diecezji administratora apostolskiego. Istotne dopowiedzenie zawierał sam dekret papieski, gdzie zawarta była informacja, iż administratorowi apostolskiemu przysługiwały „te same prawa, władze i obowiązki”, jakimi cieszą się pełnoprawni rządcy diecezji, to znaczy biskupi diecezjalni.
Rządzący, także w następnych latach – mimo wielokrotnych starań władz kościelnych – nie zgadzali się absolutnie na jego nominację na biskupa diecezjalnego w Sandomierzu. Ostatecznie był więc jedynym administratorem apostolskim w centralnej Polsce. Już po jego śmierci, w 1983 r. Jan Paweł II mówił o nim: „Administrator apostolski diecezji sandomierskiej, którego ja zawsze uważałem – i prosiłem, żeby siebie też uważał – za biskupa sandomierskiego”.
Sam bp Piotr Gołębiowski przyznawał w liście do Prymasa: „Spodziewałem się, że wkrótce kierownictwo diecezji złożę w młodsze i godniejsze ręce. Stało się inaczej. Z woli Ojca Świętego Pawła VI, zatem z woli Bożej, mam w dalszym ciągu dźwigać brzemię ciężkiej odpowiedzialności za dobro duchowe przeszło milionowej diecezji. Otuchą napełnia mnie zaufanie Stolicy Apostolskiej, ojcowska dobroć i cenne zapewnienie Waszej Eminencji.  […] Chcę służyć w pełnym oddaniu sił Kościołowi Sandomierskiemu”.

Pan Bóg stawia przed nami różne zadania. Na naszych drogach obecna jest Matka Boża. W chwili ciszy podziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam Maryję za Matkę, podziękujmy za tak wiele znaków Jej pomocy, widocznych w naszym życiu. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski podpowiada: „Nie doznamy zawodu. Pani i Królowa nasza, Matka Syna Bożego, miłosierne oczy swe zwróci na nas, okaże nam swe zmiłowanie”. Niech jego słowa napełnią nas z nową mocą ufnością.

27 komentarzy:

 1. Maryjo, proszę o udaną operację mojej mamy Elżbiety.
  Jezu Ufam Tobie! Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!
  Basia

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boza proszę weź pod Swoja opiekę moją rodzinę i bliskich. Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich. BOG ZAPLAC


  OdpowiedzUsuń
 3. Jezu ufam Tobie i prosze pomoz mi i mezowi Ty wiesz..og zapłacić

  OdpowiedzUsuń
 4. MATKO BOZA prosze pomoz mi Ty wiesz wskaz. Bog zapłacić

  OdpowiedzUsuń
 5. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiące i za dzieci nienarodzone,, pokój na ziemi. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Panie Boze prosze przemien mego męża bo bladzi niech znajdzie drogę do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 7. Prosze o modlitwe za dzieci( by rzucili palenie papierosów i picie alkoholu ) Matko Boza prowadz ich do Swego Syna Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 8. Panie Boże proszę o zdrowie,miłosc,zgode i Boże błogosławienstwo dla mojej całej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 9. Dziękuję Ci Jezu za wszystkie łaski jakie otrzymuje ja i moja rodzina.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o modlitwe o zdrowie moich dzieci

  OdpowiedzUsuń
 11. prosze o modlitwe o zdrowie moich dzieci

  OdpowiedzUsuń
 12. Prosze O modlitwe za rodzine i bliskich. Panie Jezu prosze przybadz do mojej rodziny i prowadz nas

  OdpowiedzUsuń
 13. Panie mój i Matuchno prosze o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny
  Jezu , ufam Tobia

  OdpowiedzUsuń
 14. Dziękuję Ci Matuchno Ukochana za szczęśliwy i szybki powrót mojej córki S.Anny na misje na Ukrainie.

  OdpowiedzUsuń
 15. Wstawiaj się za nami grzesznymi teraz i na zawsze.

  OdpowiedzUsuń
 16. Dziekuje Ci Jezu I Matuchno za opieke nad moja rodzina I prosze o dalsza opieke,Jezu Ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 17. Matko Przenajświętsza prowadz moją rodzine i wspieraj w kaźdy dzień zachowaj w zdrowiu i wstawiaj się za nami grzesznikami Jezu ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 18. Jezu pomóż. Ty się tym zajmij.Proszę pomóż mi.Wskaż dobre decyzje zawodowe i rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 19. Ojcze dziękuję za wszystko .Przepraszam za moje słabości. Proszę Nie gardz moimi prośbami. Cron od złego i blogoslaw mojej Rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 20. Matko Najdroższa blogoslaw moim dzieciom.

  OdpowiedzUsuń
 21. Proszę Cię Ojcze Niebieski O zdrowie i pomoc w rozwiązaniu problemów. Jezu ufam Tobie.

  OdpowiedzUsuń
 22. Proszę o modlitwę za wszystkich ludzi na całym swiecie.

  OdpowiedzUsuń
 23. Proszę o modlitwę za moje małżenstwo aby między nami była miłosc,wierność, uczciwość i wzajemne zrozumienie. Matko miej nas w swojej opiece.

  OdpowiedzUsuń
 24. Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla moich dzieci.

  OdpowiedzUsuń
 25. Proszę o modlitwę za moich rodziców i teśćiów. Jezu błogosław im w dalszym życiu.

  OdpowiedzUsuń
 26. Dziękuję Ci Jezu i Matko Najświętsza za to że się dzisiaj obudziłam. Bóg zapłac

  OdpowiedzUsuń