26 X - Różaniec ze Sługą BożymRóżaniec ze Sługą Bożym


III Dzień Nowenny – Czciciel Najświętszej Maryi Panny

Słowo Boże: „Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»” (J 2,1-5).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu. Pragniemy być pomocnikami Twoimi, Matko Kościoła, w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w sercach, w rodzinach, w narodzie naszym i na całym świecie”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi (albo Tajemnice Chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do Matki Najświętszej.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ukochanie modlitwy różańcowej.
Dziękujemy Ci, Boże, za motto jego życia i biskupiej posługi, którym jest „Maryja naszą Nadzieją”.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Zmartwychwstały Zbawca staje pośród uczniów swoich i pozdrawia ich słowami pokoju. Uradowali się uczniowie na widok Pana swego, Króla chwały, w uwielbionym ciele, naznaczonym ranami, które jaśniały na podobieństwo gwiazd. Z radością przyjęli miłe pozdrowienie Mistrza” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, dla którego świadomość Bożej Obecności była źródłem siły i radości, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Pan Jezus, najlepszy znawca dusz ludzkich, wiedział, co dzieje się w sercach Jego uczniów. Na zbolałą  ranę – przykłada balsam. Zapewnia Apostołów, że nie zostaną na świecie sierotami, rzuconymi na falę życia, bez opieki. Otrzymają bowiem innego Pocieszyciela, którym będzie Duch Święty. Toteż Apostołowie z odejścia Chrystusowego nie powinni się smucić, ale cieszyć” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który sam widziałeś i wskazywałeś innym cel życia, jakim jest Niebo, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Jak kiedyś Apostołom – podobnież takiej duszy Duch Święty jest Pocieszycielem, gdyż On jest Bogiem, Trzecią Osobą Przenajświętszej Trójcy, pochodzącą przed wiekami z niewypowiedzianej miłości Ojca do Syna. Czyż to nie pociecha, nie szczęście dla skołatanego ludzkiego serca, że ma Boga w sobie? Niestraszne są wtedy cierpienia, nieprzykry niedostatek, niegorzka śmierć sama, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przyjdź, Pocieszycielu, pośród licznych strapień, pozostań z nami” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który udzielałeś darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana, Maryja żyje błogą Nadzieją, że przyjdzie dzień, w którym znowu ujrzy oblicze swego Syna, zajmie przy Jego boku zaszczytne miejsce w niebie, stanie się Orędowniczką ludzkości całej. W dniu chwalebnego Wniebowzięcia Maryi ziściły się wszystkie Jej nadzieje, Uwielbiona pod względem duszy i ciała odpoczęła w Panu Bogu na wieki i stała się nadzieją wszystkich pokoleń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z mocą głosiłeś i przypominałeś, że Maryja jest naszą nadzieją, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Kościół święty od najdawniejszych czasów darzy Przeczystą Matkę Bożą czcią szczególną, przewyższającą cześć, jaką oddajemy Aniołom i świętym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który Matkę Bożą darzyłeś szczególną miłością, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka;
- Proszę o modlitwę w intencji Karoliny, o łaskę dobrego męża i pracę dla Karoliny;
- Proszę o modlitwę za mojego męża, który zginął 2 miesiące temu. Miał 36 lat, zostawił synka Jasia;
- Maryjo, proszę o udaną operację mojej mamy Elżbiety. Jezu, ufam Tobie! Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami! Basia;
- Matko Boża, proszę, weź pod swoją opiekę moją rodzinę i bliskich. Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich;
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż mi i mężowi. Ty wiesz;
- Matko Boża, proszę, pomóż mi Ty wiesz, wskaż;
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone i pokój na ziemi;
- Panie Boże, proszę przemień mego męża, bo błądzi. Niech znajdzie drogę do Ciebie;
- Proszę o modlitwę za dzieci, by rzuciły palenie papierosów i picie alkoholu. Matko Boża, prowadź je do swego Syna Jezusa;
- Panie Boże, proszę o zdrowie, miłość, zgodę i Boże błogosławieństwo dla mojej całej rodziny;
- Dziękuję Ci, Jezu, za wszystkie łaski, jakie otrzymuję ja i moja rodzina;
- Proszę o modlitwę o zdrowie moich dzieci;
- Proszę o modlitwę za rodzinę i bliskich. Panie Jezu, proszę, przybądź do mojej rodziny i prowadź nas;
- Panie mój i Matuchno, proszę, o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny. Jezu, ufam Tobie;
- Dziękuję Ci, Matuchno Ukochana, za szczęśliwy i szybki powrót mojej córki s. Anny na misje na Ukrainie;
- Wstawiaj się za nami grzesznymi teraz i na zawsze;
- Dziękuje Wam, Jezu i Matuchno, za opiekę nad moją rodzina i proszę o dalszą opiekę. Jezu, ufam Tobie;
- Matko Przenajświętsza, prowadź moją rodzinę i wspieraj w każdy dzień, zachowaj w zdrowiu i wstawiaj się za nami grzesznikami. Jezu, ufam Tobie;
- Jezu, pomóż. Ty się tym zajmij. Proszę, pomóż mi. Wskaż dobre decyzje zawodowe i rodzinne;
- Ojcze, dziękuję za wszystko. Przepraszam za moje słabości. Proszę, nie gardź moimi prośbami. Chroń od złego i błogosław mojej Rodzinie;
- Matko Najdroższa, błogosław moim dzieciom;
- Proszę Cię, Ojcze Niebieski, o zdrowie i pomoc w rozwiązaniu problemów. Jezu, ufam Tobie;
- Biskupie Piotrze, pomóż mi odnaleźć drogę życia.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Miłość do Maryi wpisana w biskupi program

Bp Piotr Gołębiowski szczególną miłością i zawierzeniem otaczał Matkę Bożą. Nie dziwi więc, że jego posługa administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej nosiła maryjny profil. Nie sposób nie wspomnieć, że podobną drogę kierowania swymi diecezjami realizowali kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła.
Posługa bp. Piotra Gołębiowskiego jako rządcy Kościoła sandomierskiego opierała się na konkretnym maryjnym programie posługiwania. Jeszcze w 1968 r. przygotował on uroczystości 150-lecia diecezji sandomierskiej. Z prostotą tłumaczył swym diecezjanom: „W czyjeż bowiem ręce złożymy nasze dziękczynienie, jeśli nie w macierzyńskie ręce Niepokalanej Dziewicy Wspomożycielki”. Szczytowym wydarzeniem tego roku była koronacja obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie w 1968 r.
  Kolejnym ważnym wydarzeniem duszpasterskim w diecezji sandomierskiej za czasów rządów bp. Piotra Gołębiowskiego była trwająca w latach 1972-1973 peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Niejako podsumowaniem tej peregrynacji była w 1974 r. koronacja obrazu Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole.
  Następnym wielkim etapem programu duszpasterskiego diecezji sandomierskiej były trzeźwościowe rekolekcje Orędzia NMP Fatimskiej. Płynące z Fatimy wezwanie Matki Bożej do pokuty i nawrócenia znalazło odbicie w trosce bp. Piotra Gołębiowskiego o ratowanie rodzin z plagi alkoholizmu. Biskup wezwał całą diecezję do zadośćuczynienia i konkretnych działań. W każdej parafii odbywały się więc rekolekcje trzeźwościowe. Rozpoczęły się w Wysokim Kole, a ich zwieńczenie nastąpiło w Błotnicy, w czasie koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w 1977 r. Był to szczytowy moment tej wielkiej akcji rekolekcyjnej.
Przygotowanie do tej koronacji i samą uroczystość bp Piotr Gołębiowski przeżywał najbardziej. To przecież było sanktuarium jego stron rodzinnych i krainy lat dziecięcych. Często tam pielgrzymował, a dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Błotnickiej w dzieciństwie odzyskał łaskę zdrowia. Była to ostatnia koronacja, jakiej kard. Karol Wojtyła dokonał na ziemi polskiej przed wyborem na Stolicę Piotrową. W kazaniu krakowski kardynał wołał między innymi o prawa rodziny i o poszanowanie ludzkiego życia. Wspomniał też wydarzenia Radomskiego Czerwca 1976 r. i dziękował bp. Piotrowi Gołębiowskiemu za zdecydowaną postawę w obronie jedności Kościoła.
Bp Piotr Gołębiowski, którego styl kierowania diecezją był na wskroś maryjny, po przeprowadzonych trzech koronacjach, u schyłku swych dni, mówił jeszcze o koronacji w Czarnej. Myślał też o takiej uroczystości w Skrzyńsku, jednak zaznaczył od razu: „Ale ta łaska już nie będzie mi dana za mego życia”.

W chwili ciszy, przed Bogiem, powtórzmy słowa pragnień Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego: „Chcę ustawicznie wzrastać w czci i miłości względem Maryi. Chcę z pomocą Bożej łaski naśladować cnoty Maryi, wiarę, pokorę, czystość, uległość woli Bożej, nade wszystko miłość Boga i bliźniego”.

31 komentarzy:

 1. Proszę o modlitwę za przyjaciółkę Natalie, Boże ty wiesz!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Panie Boze pod Twa opiekę oddaję moją rodzinę prowadz nas

  OdpowiedzUsuń
 3. Prosze o zdrowie dla Kasi oraz bliskich. Proszę o modlitwę za dusze w czyscu cierpiace i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 4. Prosze Panie Boze wez pod Swa opiekę meza i dzieci bo oddalił się od Ciebie niech wrócą do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko Ukochana wez pod opieke moja rodzine i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boza prosze pomoż nam Ty wiesz wskaz właściwą drogę. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 8. Prosze O modlitwe za dusze w czysccu cierpiące dzieci nienarodzone ,o pokój na świecie Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 9. Prosze Panie Jezu weź pod Swa opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o modlitwę o pokój na ziemi,, dusze w czysccu cierpiące dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 11. Maryjo proszę o łaski dla Ani, jej mężą i dzieci. Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o modlitwę za dzieci nienarodzone i przeciwników życia. Jezu Ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 13. Dziękuję Maryjo za szczęśliwą operację. Bądź Uwielbiony Jezu Chryste!

  OdpowiedzUsuń
 14. Ojcze drogi WSPIERAJ mnie w pracy i pomóż podjąć dobrą decyzję.

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę o miłosierdzie i pomoc dla mojej Rodziny i wychowania dzieci na Twoją chwałę Panie

  OdpowiedzUsuń
 16. O błogosławieństwo dla Rodziców,zdrowia i łaski Boże

  OdpowiedzUsuń
 17. O zdrowie dla chorej Basi i Dorotki

  OdpowiedzUsuń
 18. O nawrócenie rodziny siostry

  OdpowiedzUsuń
 19. Najświętsza Panienko,miej nas w swej opiece,Bł.Piotrze przyczyń się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 20. Proszę o modlitwę za Karolka z Torunia o uzdrowienie z choroby nowotworowej o ulgę w cierpieniu, by mógł cieszyć się zdrowiem i życiem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Matko Boża proszę otocz opieką Karolka, nie pozwól cierpieć tak jeszcze małej istocie.

   Usuń
 21. O Boże łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Ks. Postulatora w Procesie Rzymskich oraz i siłę i moc dla prowadzących bloga Sł. Bożego bp.Piotra Gołębiowskiego.

  OdpowiedzUsuń
 22. O pomoc dla mojej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 23. O zdrowie dla mojej rodziny,prosimy cie Matko nasza badz laskawa dla nas grzesznych,wybacz nam winy nasze,spraw abysmy jeszcze bardziej zalowali za grzechy swoje

  OdpowiedzUsuń
 24. Proszę o łaskę uzdrowienia i o zdrowie dla moich dzieci i całej mojej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 25. Proszę Cię Matko Boża o uzdrowienie z moich schorzeń proszę o zdrowie moich synkow i całej mojej rodziny miej nas pod swoją opieka.

  OdpowiedzUsuń
 26. Proszę o uzdrowienie mnie z moich schorzeń o zdrowie dla całej mojej rodziny i o opiekę matko nasza.

  OdpowiedzUsuń
 27. Dziękuję Ci Matko Różanca św. za to że wytrwałam cały miesiąc w modlitwie rózańcowej ze Sł. Bożym Piotrem Gołębiowskim.

  OdpowiedzUsuń
 28. Proszę o modlitwę za całe duchowieństwo.

  OdpowiedzUsuń
 29. Proszę o modlitwę w intencjach Ojca św. Matko miej Go w swojej opiece.

  OdpowiedzUsuń
 30. Panie Jezu i Matko Najświętsza proszę o szczęsliwy powrót do ojczyzny.Błogosławcie całej mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń