27 X - Różaniec ze Sługą BożymRóżaniec ze Sługą Bożym

IV Dzień Nowenny – Pasterz dobry
Słowo Boże: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; <najemnik ucieka>, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca” (J 10,11-15).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Chce Jezus, Dobry Pasterz, pozostawać we wszystkich pokoleniach ludzkich w Kościele, chce zbawiać i uświęcać dusze przez swych zastępców – kapłanów”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia (albo Tajemnice Światła - patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za pasterską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego gorliwą troskę o zbawienie wszystkich ludzi.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego promieniowanie ojcostwem i naśladowanie Dobrego Pasterza.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


Tajemnice światła

I.              Chrzest Jezusa w Jordanie

„Jan ma tak wzniosłe pojęcia o Chrystusie Panu, że nie czuje się godnym spełnić względem Niego nawet tej niskiej posługi, jaką jest rozwiązanie rzemyka u trzewika Zbawcy świata. Piękny przykład głębokiej pokory i czci względem Chrystusa Pana! Idźmy za tym przykładem, aby nie stosowały się do nas słowa Jana: «Pośród was stanął, którego nie znacie». Mamy przecież wśród siebie Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Czy Go znamy, czy wiemy, kim On jest? Czy otaczamy Go tą czcią, jakiej jest godzien?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, pokorny Sługo Zbawiciela, przyczyń się za nami!

II.            Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Czyn Jezusa Chrystusa i zachowanie się Jego Najświętszej Matki pouczają nas, jak możemy wykorzystać zebranie towarzyskie, zabawę dla chwały Bożej i duchowego pożytku bliźnich. Trafnie rzucone dobre słowo podczas przyjacielskiej pogawędki chwiejnego utwierdzi w wierze, a tchórzliwym katolikom doda odwagi w wyznaniu i praktykowaniu wiary świętej. A jeszcze potężniej działa dobry przykład” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, z którym współpracę ludzie traktowali jako łaskę, przyczyń się za nami!

III.           Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Z krzyżem w ręku, z Ewangelią Chrystusową na ustach, z żarem apostolskiej miłości w sercach, misjonarze katoliccy w imieniu Boga udają się do pogańskich krajów, aby tam zakładać Królestwo Jezusa Chrystusa. Nie szczędzą zdrowia i sił, wyrzekają się wielu dozwolonych człowiekowi pociech i radości, nieraz męczeństwem pieczętują swoje posłannictwo. Misjonarze – to wielcy bohaterowie w Kościele świętym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś wytrwałym głosicielem Królestwa Chrystusa, przyczyń się za nami!

IV.          Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Bóstwo Chrystusa Pana opromienia na chwilę Jego ludzką naturę blaskami nadziemskiej jasności i potęgą nieskończonego majestatu. Trzej Apostołowie ujrzeli Chrystusa Pana w tym stanie uwielbienia i szczęścia, w jakim obecnie przebywa w niebie. «I przemienił się przed nimi». A dokonało się to chwalebne przemienienie Chrystusa Pana wśród serdecznych, gorących modłów, jakie zanosił do Ojca swego. Szczegół bardzo pouczający dla nas” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który doświadczałeś przemieniającej mocy modlitwy, przyczyń się za nami!

V.           Ustanowienie Eucharystii

„Świadkami i bezpośrednimi uczestnikami pierwszej Mszy świętej na ziemi byli Apostołowie. Do nich oraz do wszystkich ich następców w kapłaństwie, skierował Chrystus Pan słowa: «To czyńcie na moją pamiątkę». Dzięki tym słowom, od czasów apostolskich aż do naszych dni odprawia się Msza święta i nadal odprawiać się będzie aż do końca świata. W każdej Mszy świętej ponawia się to samo, co dokonało się w Wieczerniku” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w niezwykłym skupieniu celebrowałeś i przeżywałeś Najświętszą Ofiarę, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:

- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka.
- Proszę o modlitwę za przyjaciółkę Natalię. Boże, Ty wiesz!!.
- Panie Boże, pod Twą opiekę oddaję moją rodzinę, prowadź nas.
- Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Proszę, Panie Boże, weź pod swą opiekę męża i dzieci, bo oddalił się od Ciebie. Niech wrócą do Ciebie.
- Mateczko Ukochana, weź pod opiekę moja rodzinę i bliskich.
- Jezu, ufam Tobie i proszę pomóż mi. Ty wiesz.
- Matko Boża, proszę pomóż nam. Ty wiesz. Wskaż właściwą drogę.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone, o pokój na świecie.
- Proszę, Panie Jezu, weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Proszę o modlitwę o pokój na ziemi, za dusze w czyśćcu cierpiące i za dzieci nienarodzone.
- Maryjo, proszę o łaski dla Ani, jej męża i dzieci. Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!
- Proszę o modlitwę za dzieci nienarodzone i przeciwników życia. Jezu Ufam Tobie!
- Dziękuję, Maryjo, za szczęśliwą operację. Bądź uwielbiony Jezu Chryste!
- Ojcze drogi, wspieraj mnie w pracy i pomóż podjąć dobrą decyzję.
- Proszę o miłosierdzie i pomoc dla mojej Rodziny i wychowania dzieci na Twoją chwałę, Panie.
- O błogosławieństwo dla Rodziców, o zdrowie i łaski Boże.
- O zdrowie dla chorej Basi i Dorotki.
- O nawrócenie rodziny siostry.
- Najświętsza Panienko, miej nas w swej opiece. Sługo Boży bp. Piotrze, przyczyń się za nami.
- Proszę o modlitwę za Karolka z Torunia – o uzdrowienie z choroby nowotworowej, o ulgę w cierpieniu, by mógł cieszyć się zdrowiem i życiem.;
- O Boże łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Ks. Postulatora w Procesie Rzymski, oraz o siłę i moc dla prowadzących bloga Sł. Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
- O pomoc dla mojej rodziny.
- O zdrowie dla mojej rodziny. Prosimy Cię, Matko nasza, bądź łaskawa dla nas grzesznych, wybacz nam winy nasze, spraw abyśmy jeszcze bardziej żałowali za grzechy swoje.
- Proszę Cię, Maryjo, o pomoc dla Jadzi w jej nowej pracy, o rozwiązanie sprawy związanej ze źle wykonanym remontem dachu przez Grzegorza, o nawrócenie Stefana i Eli, a także o zdrowie dla pewnego Kapłana.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

 
Z Maryją na szlaku Nawiedzenia

Na czas rządów bp. Piotra Gołębiowskiego przypadło Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji sandomierskiej. Sama idea Nawiedzenia była dziełem kard. Stefana Wyszyńskiego i częścią jego wielkiego maryjnego programu. Tysiące wiernych gromadzących się przy trasach przejazdu i w miejscach nabożeństw przed Obrazem Nawiedzenia musiały wyjątkowo drażnić rządzących. W 1966 r. „aresztowali” oni Obraz i przewieźli go na Jasną Górę, a przy bramach klasztornych postawili posterunki milicyjne. W zaistniałej sytuacji Prymas szybko podjął decyzję, że peregrynacja będzie kontynuowana, ale parafie będą nawiedzały puste ramy.
Hasłem towarzyszącym tamtej peregrynacji w diecezji sandomierskiej były, z woli bp. Piotra Gołębiowskiego, słowa: „Maryja nawiedza Lud Boży diecezji sandomierskiej, aby uświęcić rodziny”. Na kilka dni przed przybyciem Obrazu bp Piotr Gołębiowski mówił: „Przybywaj Maryjo, czekamy na Ciebie z radością”. Znamienne są wspomnienia zapisane przez biskupiego kapelana, ks. Tadeusz Wójcika, z wieczoru poprzedzającego rozpoczęcie peregrynacji: „Przyszedłem w tym dniu do kaplicy trochę wcześniej. Biskup Gołębiowski już się modlił. Widziałem, z jaką wielką wiarą odmawiał różaniec. Bez przesady można powiedzieć, że widziałem tam człowieka świątobliwego, który z wielką prostotą i wiarą dziecięcą rozmawiał ze swoim Stwórcą. Niemal zawsze tak wyglądały modlitwy naszego Pasterza. Długo jeszcze nie opuszczaliśmy kaplicy trwając na modlitwie. O sobie mogę powiedzieć, że nie potrafiłem się w tym momencie modlić. Z zachwytem, a jednocześnie z pewnym zawstydzeniem obserwowałem modlącego się Ks. Biskupa. Tak pięknie modlącego się człowieka nie często można zobaczyć”.
18 czerwca 1972 r. rozpoczynała się peregrynacja w diecezji sandomierskiej. Pierwszą stacją był kościół pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, dzisiejsza katedra. Także tutaj, podobnie jak w kilku poprzednich diecezjach, przygotowywano się na przyjęcie pustych ram. Tuż przed uroczystościami, na plebanii dzisiejszej katedry radomskiej bp Piotr Gołębiowski zobaczył, że jest jednak Obraz! Dzięki bowiem czterem osobom: ks. Józefowi Wójcikowi, ks. Romanowi Siudkowi i siostrom służkom NMP Niepokalanej z Mariówki – s. Marii Kordos i s. Helenie Trętowskiej Obraz mógł powrócić na szlak peregrynacyjny. Ks. Prymas zapytał wówczas bp. Piotra Gołębiowskiego, czy weźmie odpowiedzialność za powracający Obraz Nawiedzenia. Biskup odpowiedział: „Jest to słodka odpowiedzialność”.
Na placu przed dzisiejszą katedrą radomską zgromadziło się około 80-100 tysięcy wiernych. Czekali oni na przyniesienie pustych ram do ołtarza usytuowanego na zewnątrz kościoła. Tymczasem zobaczyli, że biskupi nieśli Obraz Nawiedzenia. Wiernych opanowało wzruszenie. Obraz nieśli wśród innych biskupów: kard. Stefan Wyszyński, kard. Karol Wojtyła i bp Piotr Gołębiowski.
Bp Piotr Gołębiowski wracał z obchodów peregrynacyjnych w parafiach zmęczony, ale i radosny. W okresie przerwy zimowej Obraz znajdował się w kaplicy domu biskupiego, gdzie poddany był konserwacji. Dla bp. Piotra Gołębiowskiego był to czas nawiedzin jego domu. Peregrynacja w diecezji sandomierskiej trwała do 10 czerwca 1973 r. Uroczyste jej zakończenie i przekazanie Obrazu diecezji kieleckiej odbyło się w Skarżysku-Kamiennej, w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Powrót Obrazu na trasę peregrynacji właśnie do diecezji sandomierskiej stanowił swoistą nagrodę dla bp. Piotra Gołębiowskiego.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski mówił: „Niech Różaniec święty stanie się nam szkołą, a Maryja – mistrzynią prawdziwej, pokornej modlitwy”. Pomódlmy się o to w ciszy.

27 komentarzy:

 1. Matko Boza prowadz nas do Swojego Syna

  OdpowiedzUsuń
 2. Jezu ufam Tobie i powierzam swoją rodzinę i bliskich Tobie prowadz nas

  OdpowiedzUsuń
 3. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo Matko Boza prosze za moją rodzinę prowadz nas do Swojego Syna

  OdpowiedzUsuń
 5. Prosze o modlitwe o pokój na ziemi, za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu pomoz nam Ty wiesz. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Ukochana wez pod opieke moja rodzine i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę cię matko Boża o nawrócenie mojej duszy grzesznej i i nieczystej

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę cię matko Boża o nawrócenie mojej duszy grzesznej i i nieczystej

  OdpowiedzUsuń
 10. Jezu proszę pomoz mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 11. W intencji Panu Bogu znanej

  OdpowiedzUsuń
 12. Kocham Ciebie Panie Jezu i prosze pomoz nam co dalej

  OdpowiedzUsuń
 13. Prosze o modlitwe za męża i dzieci by wrocili do Ciebie Panie Jezu

  OdpowiedzUsuń
 14. Prosze o modlitwe w intencji zdrowia swojego i swojej rodziny oraz o przymnozenie wiary

  OdpowiedzUsuń
 15. Prosze o modlitwe w intencji zdrowia i nawrocenia dla mnie i calej mojej rodziny.i

  OdpowiedzUsuń
 16. Maryjo proszę o zdrowie dla Kamilka. Jesu Ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 17. Prosze o modlitwe o zdrowie i nawrocenie oraz bym umiala modlic sie na rozancu.

  OdpowiedzUsuń
 18. Maryjo proszę strzeż moją rodzinę przed okultyzmem, bałwochwalstwem i pychą. Panie Jezu zajmij się tym. Jezu zabierz od nas to wszystko zło.
  Biskupie Piotrze, który doświadczałeś przemieniającej mocy modlitwy, przyczyń się za nami!

  OdpowiedzUsuń
 19. Proszę o modlitwę o zdrowie rozwiązsnia problemów mieszkaniowych uporania sie z długami i pogłębienia wiary.Biskupie Piotrze który doświadczyłeś przemieniającej mocy modlitwy przyczyń się za nami!

  OdpowiedzUsuń
 20. Proszę o modlitwę o zdrowie rozwiązsnia problemów mieszkaniowych uporania sie z długami i pogłębienia wiary.Biskupie Piotrze który doświadczyłeś przemieniającej mocy modlitwy przyczyń się za nami!

  OdpowiedzUsuń
 21. Proszę o modlitwę za moją rodzinę o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

  OdpowiedzUsuń
 22. Dziękuję za wszelkie łaski jakie otrzymuje ja i moja rodzina.

  OdpowiedzUsuń
 23. Proszę o modlitwę za moją siostrę o szczęsliwe rozwiązanie dla niej i o zdrowie dla niej i dla dziecka.

  OdpowiedzUsuń
 24. O łaskę zdrowia, bym w niedzielę mógł pełnić służbę Szafarza Komunii świętej i zanieść Chrystusa do chorych w domach.

  OdpowiedzUsuń
 25. Panie Jezu prosze pomóż mojej siostrze weź pod Swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 26. Prosimy o wszelkie łaski dla księży Tadeuszów obchodzących w dniu dzisiejszym imieniny.

  OdpowiedzUsuń
 27. Proszę o modlitwę i wszelkie łaski dla mojej rodziny i bliskich.

  OdpowiedzUsuń