28 X - Różaniec ze Sługą Bożym


Różaniec ze Sługą Bożym

V Dzień Nowenny – Apostoł jedności



Słowo Boże: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 15,5-8).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Święty Kościół Chrystusowy na Piotrze zbudowany, oto przybytek Pana Boga z ludźmi, oto pomost, dzięki któremu łatwo uniknąć możemy topieli w odmęcie fal błędu i zepsucia, a zdążać bezpiecznie do wiekuistej Prawdy i najwyższego Dobra, do jedynego naszego szczęścia, Boga. Mamy w Kościele świętym wszystko, co potrzebne do uświęcenia i uszczęśliwienia naszego”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (albo Tajemnice Bolesne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do Kościoła.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego modlitwy, ofiary i cierpienia w służbie jedności Kościoła.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dla sprawy jedności Kościoła był gotów oddać swoje życie.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Wzruszony do głębi swego Najświętszego Serca niedolą rodzaju ludzkiego, Jezus Chrystus nie szczędzi trudu, nie żałuje potu i Krwi dla zbawienia naszego, stając się nam Samarytaninem, niedościgłym w swoim miłosierdziu i poświęceniu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś Pasterzem dobrym – zanurzonym w Bożym Miłosierdziu, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Nikt bowiem nie wyświadczył ludzkości takiego dobrodziejstwa, jak Zbawiciel świata, który własnym poświęceniem, naznaczonym Krwią, uwolnił ludzi od grzechów, i wysłużył łaskę, aby z jej pomocą po uciążliwym pielgrzymowaniu mogli dotrzeć do krainy niebieskiej. Dlatego Imię Jezus jest Największe spośród wszystkich Imion, jakie są i będą zapisane w kronikach świata” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nosiłeś w swym sercu ustawiczną wdzięczność dla Jezusa Chrystusa, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Uniżenia i cierpienia nie tylko nie osłabią powagi Jezusa Chrystusa, ale ją jeszcze spotęgują, bo światu całemu ukażą Odkupiciela, który zatriumfuje nad wrogami, gdy trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wiarą, nadzieją i miłością głosiłeś Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Krzyżem, który wziąć mamy na barki swoje, są nie tylko cierpienia i nieszczęścia spadające na nas niespodzianie. Krzyżem tym są prawa i obowiązki, zlecone nam przez Opatrzność Bożą, które dobrowolnie, z ochotą i miłością pełnić mamy, jeżeli chcemy iść za naszym Królem i z Nim królować w szczęśliwej wieczności” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z ochotą i miłością podejmowałeś krzyż swych codziennych obowiązków, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Z niepojętej ku nieśmiertelnym duszom miłości, Syn Boga żywego staje się człowiekiem i oddaje za nie, co ma najdroższego – życie własne, życie Boga-Człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który głosiłeś prawdę o niewypowiedzianej miłości Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza Lizińczyka i o Boże błogosławieństwo – w dniu imienin.
- O Boże błogosławieństwo dla dzisiejszego Solenizanta – Ks. Prałata Tadeusza Lutkowskiego;
- O wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Kan. Szymona Muchy, Krajowego Moderatora Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”, w dniu jego imienin.
- Matko Boża, prowadź nas do swojego Syna.
- Jezu, ufam Tobie i powierzam swoją rodzinę i bliskich Tobie, prowadź nas.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Maryjo, Matko Boża, proszę za moją rodzinę. Prowadź nas do swojego Syna.
- Proszę o modlitwę o pokój na ziemi, za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Jezu, pomóż nam. Ty wiesz.
- Mateczko Ukochana, weź pod opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Proszę cię, Matko Boża, o nawrócenie mojej duszy grzesznej i nieczystej.
- Jezu, proszę, pomóż mi. Ty wiesz.
- W intencji Panu Bogu znanej.
- Kocham Ciebie, Panie Jezu, i proszę pomóż nam co dalej.
- Proszę o modlitwę za męża i dzieci, by wrócili do Ciebie, Panie Jezu.
- Proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego i mojej rodziny oraz o przymnożenie wiary.
- Proszę o modlitwę w intencji zdrowia i nawrócenia dla mnie i całej mojej rodziny.
- Maryjo, proszę o zdrowie dla Kamilka. Jezu, ufam Tobie!
- Proszę o modlitwę o zdrowie i nawrócenie oraz bym umiała modlić się na różańcu.
- Maryjo, proszę strzeż moją rodzinę przed okultyzmem, bałwochwalstwem i pychą. Panie Jezu, zajmij się tym. Jezu, zabierz od nas to wszystko zło. Biskupie Piotrze, który doświadczałeś przemieniającej mocy modlitwy, przyczyń się za nami!
- Proszę o modlitwę o zdrowie, rozwiązanie problemów mieszkaniowych, uporanie się z długami i pogłębienie wiary. Biskupie Piotrze, który doświadczyłeś przemieniającej mocy modlitwy, przyczyń się za nami!
- Proszę o modlitwę za moją rodzinę, o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
- Dziękuję za wszelkie łaski, jakie otrzymuję ja i moja rodzina.
- Proszę o modlitwę za moją siostrę, o szczęśliwe rozwiązanie dla niej i o zdrowie dla niej i dla dziecka.
- O łaskę zdrowia, bym w niedzielę mógł pełnić służbę szafarza Komunii świętej i zanieść Chrystusa do chorych w domach.
- Panie Jezu, proszę pomóż mojej siostrze, weź ją pod swą opiekę.
- Prosimy o wszelkie łaski dla księży Tadeuszów obchodzących w dniu dzisiejszym imieniny.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Pielgrzymowania do Rzymu

Władze państwowe, które nie udzieliły zgody bp. Piotrowi Gołębiowskiemu na wyjazd na obrady Soboru Watykańskiego II, nie dały mu też paszportu w 1968 r., gdy zamierzał udać się do Wiecznego Miasta z urzędową wizytą „ad limina Apostolorum”. Pięć lat później, gdy biskupi polscy udawali się do Rzymu z kolejną urzędową wizytą, biskup – jak sam pisał – otrzymał „niespodziewanie” paszport. Mógł więc po 38 latach wyjechać do Rzymu. Wyjazdowi temu towarzyszyła niekłamana radość kapłanów i wiernych świeckich, którzy cieszyli się z faktu, że pasterz Kościoła sandomierskiego może wreszcie wypełnić pragnienie serca i biskupi obowiązek.
W listopadzie 1973 r. po latach mógł spotkać się z Ojcem Świętym. Podczas audiencji doświadczył serdecznego przyjęcia ze strony papieża. Paweł VI w przyjacielskiej rozmowie okazał wielkie zadowolenie z faktu, że po tylu latach biskup mógł przybyć do stolicy chrześcijaństwa. Z uznaniem mówił o posłudze katechetycznej polskich kapłanów, cieszył się liczbą powołań w seminarium sandomierskim. Następnie podszedł z bp. Piotrem Gołębiowskim do mapy i prosił, by ten pokazał mu, gdzie leży Sandomierz, a później na czerwono zakreślił nazwę stolicy diecezji. Warto w tym miejscu zacytować fragment zapisu samego biskupa po tym spotkaniu: „Ojciec Święty powiedział: «Ks. Biskup nie ma względu u władz państwowych». Gdy nadmieniłem, że nie byłem na Soborze Watykańskim II, Ojciec Święty położył rękę na sercu i powiedział: «Stąd nikt nie wyrwie Ks. Biskupa»”. Na zakończenie audiencji Paweł VI prosił go o modlitwę, którą biskup obiecał w imieniu swoim i diecezji. Przed rozstaniem zwrócił się jeszcze do papieża z prośbą o błogosławieństwo apostolskie dla siebie i całej diecezji. Podobnie każde następne spotkanie z Pawłem VI było dla biskupa wielkim przeżyciem.
Pielgrzymując do stolicy chrześcijaństwa bp Piotr Gołębiowski wiele czasu poświęcał na modlitwę. Nawiedzał groby Apostołów Piotra i Pawła, jak też wielu innych świętych. Czas rzymskich pobytów był również wypełniony urzędowymi wizytami, które pasterz diecezji składał w urzędach watykańskich. Wszędzie spotykał się z serdecznością i radością. Przykładowo tylko: w 1973 r. po zakończonym spotkaniu w jednej z kongregacji dwaj pracownicy Watykanu ostentacyjnie witali na korytarzu bp. Piotra Gołębiowskiego, ciesząc się, iż mógł po tak długiej przerwie przyjechać do Rzymu. Zresztą jego kapelan pisał, że biskup był „wtedy sensacją w Kongregacjach Rzymskich”. Poza tym bp Piotr Gołębiowski uczestniczył w Wiecznym Mieście w spotkaniach biskupów polskich, nawiedzał domy zakonne, jak też odwiedzał swoich przyjaciół i znajomych.
Szczególne znaczenie miała pielgrzymka biskupów polskich do Rzymu z okazji Roku Świętego w 1975 i 10. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II. W gronie biskupów polskich obecny był również bp Piotr Gołębiowski. Do Rzymu pielgrzymował także w 1977 r., gdy ponownie okazją stała się urzędowa wizyta „ad limina Apostolorum”. Ostatni pobyt biskupa w Rzymie wiązał się z inauguracją pontyfikatu Jana Pawła II.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski zachęca nas dzisiaj: „Zanurzajmy swe umysły i serca w głębinach świętych tajemnic Odkupienia naszego, gdy odmawiać będziemy Różaniec święty”. Wdzięczni za Rok Święty Miłosierdzia, w chwili ciszy, pomódlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka.

24 komentarze:

 1. Proszę o modlitwę za Magdę i jej dzieci, aby za wstawiennictwem sł.Bożego Biskupa Piotra Dobry Bóg uzdrowił ich z nękających chorób. Jeśli przyczyną tych nieustających chorób jest klątwa pokoleniowa, to Panie Jezu przerwij te więzy mocą Świętej Krwi Twojej.

  OdpowiedzUsuń
 2. Prosze o wszelkie ŁASKI dla mojej rodziny i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 3. Panie Jezu prosze przybadz do mnie i prowadz bym nie bladzila

  OdpowiedzUsuń
 4. Jezu ufam Tobie i prosze prowadz moją rodzinę i bliskich do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 5. Za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 6. Panie Jezu okaz Swe Milosierdzie nam grzesznym

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Rozanca Swietego prosze pomoz nam

  OdpowiedzUsuń
 8. Za siostrę i jej rodzinę wskaz właściwą drogę bo się pogubili

  OdpowiedzUsuń
 9. Za męża i dzieci by odnalezli droge do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 10. Za Jole Marka Gosie Panie okaz Swe Milosierdzie im wskaz wlasciwa droge

  OdpowiedzUsuń
 11. Za pokój na ziemi dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 12. Za wszystkich chrześcijan by swoim życiem pokazywali że są uczniami Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 13. O miłośc szacunek wiarę w mojej rodzinie

  OdpowiedzUsuń
 14. Matko Boza prosze pomoz Ty wiesz dodaj siły by iść dalej Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 15. Boże prowadz nas i bliskich do Siebie. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 16. Panie Jezu przebacz mi moje grzechy, chcę być blisko Ciebie. Proszę o łaski dla naszych rodzin. Jezu, ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 17. Prosze o modlitwe w intencji uzdrowienia z ropnia lewej stopy i stanu zapalnego...aby wszystko dobrze sie zagoilo...Bog zaplac

  OdpowiedzUsuń
 18. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla rodziny Basi i Michała oraz Stasia.

  OdpowiedzUsuń
 19. Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, szczególnie o zdrowie i szczęście dla moich dzieci a także aby moje małżeństwo było szczęśliwe i trwałe. Proszę o siłę w przeciwstawianiu się pokusie Bogu wiadome.

  OdpowiedzUsuń
 20. Proszę o wszelkie dla mojej rodziny.Jezu ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 21. Panie Boze otocz opieką moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 22. Matko Rozanca Swietego pomoz mi wytrwać w Nowennie Pompejanskiej

  OdpowiedzUsuń
 23. Matko Boza pod Twa opiekę oddaję moją rodzinę i bliskich prowadz nas do Swojego Syna Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 24. Jezu ufam Tobie i okaz nam grzesznym Swoje Milosierdzie

  OdpowiedzUsuń