31 X - Różaniec ze Sługą Bożym

Fot. Ks. Tomasz Lis

Różaniec ze Sługą Bożym


VIII Dzień Nowenny – Świadczący miłosierdzie

Słowo Boże: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10,40-42).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jednym z przejawów szerzenia Ewangelii wśród otoczenia jest apostołowanie miłosierdziem w różnych jego postaciach. Miłosierdzie zaś wyrasta z miłości Pana Boga i bliźniego”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Nawiedzenie świętej Elżbiety (albo Tajemnice Radosne - patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za wielkie serce Sługi Bożego Biskupa Piotra, w którym tak wielu znajdowało schronienie.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego odwagę w świadczeniu uczynków miłosierdzia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego wyobraźnię miłosierdzia, która owocowała spieszeniem z pomocą wszystkim potrzebującym.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...


Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Niepokalana Dziewica Boża Rodzicielka, która z ufnością przyjmowała Słowo Boże, rozważała je w swym sercu i stosowała w życiu codziennym, niechaj będzie umiłowaną naszą Mistrzynią i Przewodniczką” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wędrowałeś wiernie za Maryją – pokorną Służebnicą Pańską, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Najświętsza Panna nie waha się spełniać w domu Zachariasza i Elżbiety najniższych posług. Przede wszystkim jednak obejmuje miłością dusze Elżbiety, oraz jej dziecięcia, ukrytego jeszcze w łonie matki. Staje się apostołką względem tych dwóch istot, wybranych przez Pana” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością wypełniałeś powołanie następcy Apostołów, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Od chwili narodzin Boga-Człowieka przez cały okres Jego dziecięctwa widzimy przy Nim nierozłącznie Maryję. Jako Matka, darzy swe Dziecię miłością jedyną, bo w Nim nie tylko widzi własnego Syna, któremu udzieliła swego ciała i krwi, ale również rozpoznaje prawdziwego Syna Bożego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił, by Jezus był coraz bardziej kochany, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Maryja, przeczysta Matka Boża, 40-tego dnia po wydaniu na świat Jezusa, również z własnej woli zadośćczyni wymaganiom prawa: dopełnia obrzędu oczyszczenia, wręcza kapłanom na ofiarę dar ludzi ubogich, «parę synogarlic, albo dwa młode gołębie» (Łk 2,24). Sercem łączy się z ofiarą Jezusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym przykładem wychowywałeś innych do ofiarnej miłości, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Uciążliwa podróż Świętej Rodziny z Nazaretu do Jerozolimy na święta Paschy rzuca promień światła na życie religijne Jezusa, Maryi i Józefa. Dom Świętej Rodziny Nazaretańskiej w pełni zasługuje na miano pierwszego Kościoła Domowego, będącego wzorem dla rodzin w każdym pokoleniu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który troszczyłeś się o miłość i świętość rodzin, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:

- O łaskę zdrowia dla Ks. Prałata Tadeusza.
- Proszę Cię, Maryjo Matko, o łaskę wytrwałości w miłości do męża. Wybacz że Cię zraniłam moim postępowaniem. Proszę, pomóż mi w małżeństwie, by nigdy już nie ucierpiało.
- Dziękuję Ci, Matko Różańca świętego, za to że wytrwałam cały miesiąc w modlitwie różańcowej ze Sł. Bożym Piotrem Gołębiowskim.
- Proszę o modlitwę za całe duchowieństwo.
- Proszę o modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Matko miej Go w swojej opiece.
- Panie Jezu i Matko Najświętsza, proszę o szczęśliwy powrót do ojczyzny. Błogosławcie całej mojej rodzinie.
- Proszę o łaskę głębokiej wiary, dar Eucharystii i Ducha Świętego dla mnie i mojej Rodziny.
- Jezu ufam Tobie. Pomóż. Ty wiesz… Pokieruj i poprowadź nas przez życie na Twoją chwałę, Panie.
- O zdrowie dla Basi i Dorotki.
- O błogosławieństwo dla taty Bolesława w 80. urodziny, mamy Bogumiły, by Bóg obdarzył ich miłością swą, a Matka Najukochańsza chroniła.
- Proszę o drogowskazy dla męża, dobrych ludzi wokół, by podjął właściwe decyzje zawodowe i był dobrym ojcem i mężem.
- Matuchno moja, ochroń od złego córkę Adę, dopomóż w dorosłym życiu i na studiach. Pomóż znaleźć pracę i doprowadź do pojednania w Eucharystii.
- Proszę o niebo dla Eli i opiekę Maryi dla jej dzieci i męża.
- Dziękuję za wszystko, Jezu, i wciąż proszę o zgodą w naszej rodzinie i nawrócenie rodziny siostry.
- W dniu 28. urodzin proszę o błogosławieństwo dla chrześnicy Marty.
- O zdrowie i dary Ducha świętego dla Irminki w 33. rocznicę urodzin. Jezu, ufam Tobie.
- Mateńko, proszę o pomoc w wychowaniu dzieci Ani i Wojtka, dopomóż im w nauce i błogosław oraz chroń od złego.
- Proszę o modlitwę i błogosławieństwo dla mojej rodziny, o szczęśliwe rozwiązanie mojej córki oraz o miłość w rodzinie.
- Matko Boża, proszę, uzdrów moje ciało i duszę.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące i za dzieci nienarodzone.
- Panie Jezu, przyjdź do mojej rodziny i prowadź nas.
- Proszę o modlitwę za męża i dzieci, by wrócili do Ciebie, Panie.
- Jezu, ufam Tobie i proszę uzdrów moje ciało i duszę.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone i o pokój na ziemi.
- Maryjo, Matko Boża, proszę, czuwaj nad moją rodziną i bliskimi.
- Panie Jezu, prowadź mnie, bym nie błądziła.
- Proszę o modlitwę za rodzinę i bliskich.
- Panie Jezu, pomóż nam, co dalej. Wskaż drogę.
- Jezu, ufam Tobie i prowadź nas do siebie.
- Za męża i dzieci oraz bliskich, którzy oddali się od Ciebie. Wskaż im drogę do siebie.
- Panie Jezu, zatroszcz się o mojego syna Mariusza, daj mu siłę do przezwyciężenia zła, które dzieje się w jego życiu. Maryjo, Matko nasza, weź go w swoją opiekę, proszę!
- Panie, Ty wiesz, obejmij nas ochroną w Roku Miłosierdzia, wszystkich których mamy w sercu wraz z wszystkimi intencjami. Amen.
- Jezu, Ty wiesz. Amen.
- Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z ropnia i stanu zapalnego lewej stopy, a także za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące… Mateńko, kocham Cię!
- O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
- Proszę o modlitwę w intencji dobrych relacji między mną i Natalią. Jezu, Ty wiesz najlepiej!! Jezu, ufam Tobie!!
- Maryjo, Matko, pomóż mi przestać błądzić. Daj mi siłę, by przebaczyć i pogodzić się z przyjaciółką. Opiekuj się moimi dziećmi, daj im szczęście i miłość. Proszę o zdrowie dla mojego męża oraz o opiekę nad naszym małżeństwem, by już nigdy nie było zagrożone.
- Proszę o modlitwę o nawrócenie moich bliskich, o naprawę relacji z moją siostrą i jej rodziną, o rozwiązanie wszystkich węzłów, które powstały z powodu braku zgody, za duszę mojego ojca, z którym nie dane mi było się pojednać i pożegnać, o przebaczenie i pojednanie oraz za wszystkich, którzy modlitwy potrzebują.
- Proszę o modlitwę za moją córkę, aby pozbyła się obsesyjnych lęków, żeby mogła w pełni cieszyć się życiem, wychowywać dzieci i znaleźć dobrą pracę.
- Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego proszę o modlitwę: o łaskę pokoju na świecie – Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem; za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających – O Jezu Miłosierny, daj Im wieczny odpoczynek!; o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dzieciątka i matki w stanie błogosławionym – bierze na podtrzymanie ciąży (wczesnej); o uzdrowienie Agnieszki, Igora i Sylwka, o siłę do walki ze złem i rozwiązanie problemów; o łaskę pogłębionej wiary, pokory i dar mądrości dla mnie, Agnieszki, Doroty, Ani i Ich Rodzin; za chorych i cierpiących – Małgosię, Elę, Ks. Prałata Tadeusza, Ks. Jarka, Ks. Krzysztofa oraz wszystkich, którzy potrzebują naszej modlitwy, o potrzebne łaski i silną wiarę w pokonywaniu choroby.
- Proszę Ciebie, Jezu, weź pod swą opiekę Anię. Dodaj jej siły, wiary, nadziei. Niech pokona wszelkie trudności.
- Jezu, ufam Tobie i oddaję moją rodzinę pod opiekę Twoją. Prowadź nas.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, pokój na ziemi.
- Matko Różańcowa, weź pod opiekę moją rodzinę i bliskich, wskazuj drogę do swojego Syna.
- Proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich. Pomóż Ani, dodaj siły, wiary, nadziei, że wszystko dobrze się ułoży.
- Maryjo, Matko Boża, prowadź mnie, dzieci, męża do swego Syna.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, weź pod swą opiekę mego męża, dzieci i prowadź ich, bo oddalili się od Ciebie.
- Proszę o zdrowie dla mamy Anny, siostry Agnieszki i dla mnie – Justyny. Proszę o pomoc finansową, materialną.
- Proszę o wszystkie dary i łaski potrzebne do zbawienia i o nieustanną pomoc i opiekę od Boga dla mnie, dla moich rodziców, dla mojego rodzeństwa, dla mojej cioci Teresy i dla babci Marii i o polepszenie naszej sytuacji finansowej. Iwona.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Z życia do Życia

Dokuczająca bp. Piotrowi Gołębiowskiemu choroba serca stawała się coraz bardziej groźna i dotkliwa. Biskup nie oszczędzał się. Tłumaczył, iż kapłan powinien spalać się dla Chrystusa, dopóki tylko się porusza. W pierwszych dniach listopada 1980 r. biskup planował udać się raz jeszcze do Rzymu, by – jak się wydaje – osobiście prosić Jana Pawła II o przyjęcie swej rezygnacji. Mówił: „Pragnę pojechać do Rzymu i pożegnać się z ukochanym Ojcem Świętym. Czuję, że to będzie ostatnia moja podróż do Wiecznego Miasta”.
Przed wyjazdem postanowił nabrać sił w Nałęczowie, dokąd wyjechał na krótki wypoczynek. Rankiem w Dzień Zaduszny, 2 listopada, bp Piotr Gołębiowski przyszedł do kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej na 15 minut przed Mszą świętą. Zajął miejsce w klęczniku i w ciszy modlił się. Około godz. 7.30 rozpoczęła się Msza święta. Biskup przewodniczył jej i wygłosił homilię. W czasie Komunii świętej udał się, by rozdzielać ją wiernym. Jedna z sióstr służek opowiadała: „Kiedy podszedł do mnie z Najświętszym Sakramentem i wypowiedział słowa «Ciało Chrystusa», osunął się na podłogę i skończył życie”. Było około godziny 8.00. Bezpośrednią przyczyną śmierci były dwa przebyte zawały serca. Był przygotowany na śmierć, a za każdy przeżyty dzień dziękował Bogu, gdyż stanowił on dla niego znak Bożej dobroci.
Dwanaście lat wcześniej, podczas wieczornej pogawędki z księżmi na wierzbickiej plebanii, ktoś wspomniał jednego z biskupów z Kielc, który zmarł na Jasnej Górze, w dzień po przyjęciu sakry biskupiej. Księża mówili wtedy, że taka śmierć, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, to wielka łaska. Bp Piotr Gołębiowski powiedział wówczas, że największą łaską dla kapłana jest śmierć podczas Mszy świętej, ale po przyjęciu Komunii świętej. Sam takiej łaski dostąpił.
W telegramie nadesłanym na pogrzeb Jan Paweł II pisał: „Ze wzruszeniem wspominam tego dobrego i nieustraszonego Pasterza Kościoła sandomierskiego, który z taką wiarą, nadzieją i miłością oddał się bez reszty na służbę Ewangelii, nie bacząc na trudności i cierpienia. Niech Chrystus Uwielbiony przygarnie Go do wiecznej chwały, a ziarno ewangelicznej Prawdy, które rzucił w urodzajną ziemię sandomierską, niech owocuje w całych pokoleniach […]”. Gdy doręczono Janowi Pawłowi II telegram informujący o śmierci bp. Piotra Gołębiowskiego, papież, przeczytawszy wiadomość, powiedział: „Zmarł wielki Biskup”. Z kolei 25 listopada 1980 r. do ks. prał. Tadeusza Wójcika, kapelana zmarłego biskupa, Jan Paweł II powiedział: „To był święty Biskup”.
W opinii wielu wiernych – duchownych i świeckich – bp Piotr Gołębiowski żył i zmarł w opinii świętości. Sława świętości biskupa istniała zarówno za jego życia, jak i po śmierci. Stąd też bp Edward Materski już w piątą rocznicę jego śmierci rozpoczął proces beatyfikacyjny, a następnie przeprowadził go w diecezji radomskiej. Obecnie toczy się on w Rzymie.
Tegoroczne refleksje w czasie nabożeństw różańcowych przywoływały postać Sługi Bożego. Warto do naszych codziennych modlitw dołączyć na stałe modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego. Ofiarujmy w tej intencji nasze ofiary i wyrzeczenia. Trudne sytuacje, w których tak bardzo potrzeba Bożej pomocy, polecajmy dobremu Bogu za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Zadbajmy o to, by mieć jego obrazek czy zdjęcie. Niech przypomina nam on o potrzebie kochania Boga, o synowskim oddaniu Maryi i o służbie Kościołowi.

Swój Testament bp Piotr Gołębiowski kończył słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie coraz więcej wielbiona i miłowana Niepokalana Boża Rodzicielka, Maryja nasza nadzieja!”. Pomódlmy się teraz w chwili ciszy o beatyfikację Sługi Bożego.

15 komentarzy:

 1. Prosze o modlitwe w intencji wszystkich polecanych tu osob a takze zdrowia wlasnego- uzdrowienia z ropnia lewej stopy i stanu zapalnego...

  OdpowiedzUsuń
 2. Jezu ufam Tobie weź pod Swą opiekę moja siostrę i jej rodzine pomóż odnaleźć im drogę do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boża pomóż Ani by odnalazła droge do Twej miłości i pokonała wszelkie trudności Bog zapłać

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich.Jezu weź pod opiekę męża i dzieci prowadź ich

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę za wszystkich zmarłych ,dusze w czyśćcu cierpiące ,dzieci nienarodzone .Bog zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Ukochana prowadź mnie bym się nie podawałam umocnił mnie

  OdpowiedzUsuń
 7. Sługo Boży, Biskupie Piotrze wypraszaj potrzebne łaski dla małego, nowonarodzonego Ignasia, który jest po operacji serduszka, uproś błogosławieństwo dla niego i jego bliskich

  OdpowiedzUsuń
 8. Sługo Boży, Biskupie Piotrze proszę o wstawiennictwo u Trójjedynego Boga i Matki Najświętszej o miłość, dobroć, życzliwość, łagodność i zgodę w naszej rodzinie, byśmy żyli zgodnie z wolą Bożą i potrafili służyć tym, których stawiasz każdego dnia na naszej drodze

  OdpowiedzUsuń
 9. Jezu ufam Tobie i prosze pomoz Ani Piotrowicz wiesz

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Rozanca Swietego pomoz mi Ty wiesz niech sie stanieTwoja wola

  OdpowiedzUsuń
 11. Jezu okaz nam grzesznym Swoje Milosierdzie iprowadz nas do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o modlitwę za zmarłych, dusze w czysccu cierpiące, dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 13. Panie Jezu prosze pomoz Tym którzy potrzebują Twej pomocy wskaz wlasciwa droge by nie bladzili

  OdpowiedzUsuń
 14. Panie Jezu uzdrow moje ciało i duszę pomóż pokonać trudności i prowadz mnie Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 15. Sługo Boży Biskupie Piotrze wstawiaj się za swoim ministrantem, następnie wyświęconym przez Ciebie Kapłanem, który poprowadził proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym - Ks. Prałatem Stanisławem Makarewiczem, którego rocznicę śmierci obchodzić bedziemy w listopadzie.

  OdpowiedzUsuń