Nasz Król


1. Katolik powinien znać 
swego Króla i jakie ma imię
wraz z przymiotami, którymi
ten Król powinien się odznaczać.


2. A Królem naszym jest Syn Boży,
który człowiekiem się stał dla nas.
Ubogi, pokorny, cichy,
podległy cierpieniom Zbawca.

3. Zaś imię naszego Króla brzmi:
Jezus Zbawiciel Wszechświata.
To nauczyciel prawdy i władca,
odkupiciel człowieka.

4. Nasz Król jest najsprawiedliwszy,
najmędrszy i wszystkowiedzący,
najświętszy, najmiłosierniejszy
i wielkiego majestatu.

m., sł.: Emef (na podst. wypowiedzi 
bp. Piotra Gołębiowskiego)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz