Niebowskazy 2016


36. rocznica śmierci Sł B. bp. Piotra Gołębiowskiego


I           W 36. rocznicę śmierci Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódl się słowami Litanii do Sługi Bożego:
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
Świadku Zmartwychwstałego,
Wierny sługo Eucharystii,
Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,
Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,
Żarliwy czcicielu Niepokalanej,
Apostole chwały Matki Bożej,
Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,
Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,
Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,
Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,
Wierny sługo Kościoła świętego,
Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,
Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,
Wezwany do grona następców Apostołów,
Wierny żarliwej modlitwie,
Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,
Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,
Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,
Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,
Ojcze duchowny alumnów,
Zatroskany o świętość kapłanów,
Opiekunie osób konsekrowanych,
Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,
Z odwagą broniący ludzkiego życia,
Cierpliwy wychowawco młodzieży,
Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,
Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,
Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,
Świadku Chrystusa miłosiernego,
Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,
Cierpliwy apostole jedności,
Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,
Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,
Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl


II          Odczytaj „Niebowskazy” – wybierz liczbę wyznaczającą dzień Twoich imienin i znajdziesz pod nią myśl Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

1.    Odważnie i z radością stąpaj śladami Chrystusa.
2.    Korzystajmy pilnie z daru Miłosierdzia Bożego.
3.    Przede wszystkim strzeżmy wewnętrznej czystości duszy.
4.    Naszym zadaniem – pielęgnować życie Boże w duszy własnej, czuwać, by nie zamarło ani nie osłabło.
5.    Tak wielka odpowiedzialność przed Bogiem każe nam pilnie czuwać nad sercem i słowem, by w nich nic nie było, co bratniej miłości się sprzeciwia.
6.    Nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jakby na moim miejscu postąpił Pan Jezus.
7.    Spojrzyj, jak rozległe pole pracy przed tobą. Masz naśladować Chrystusa Pana.
8.    Tylko od miłosiernego i wszechmocnego Chrystusa możemy się spodziewać pomocy.
9.    W godzinach zajęć nie rozstajmy się z myślą o Panu Bogu, ożywiajmy świadomość, że Chrystusowi Panu służymy!
10. Z utęsknieniem szukajmy Jezusa Chrystusa. Naśladujmy w życiu Jego cnoty. Pragnijmy Go posiadać na wieki.
11. Czytajmy uważnie Ewangelię świętą, a przekonamy się, jak często Pan Bóg ponawia swą obietnicę, że da nam Królestwo Niebieskie i pomoce potrzebne w dążeniu do niego.
12. Wzmacniajmy w swych duszach wiarę w miłość Zbawiciela ku nam.
13. Zwycięstwa, jakie odnosimy w życiu ziemskim, to tylko przedsmak szczęścia, do jakiego wiara doprowadzi nas w życiu przyszłym.
14. Strzeżmy nie tylko swych rąk, aby nimi nie wyrządzić bliźniemu krzywdy, nie tylko języka, aby nim nie szkodzić dobrej sławie bliźniego, ale czuwajmy również nad sercem, aby doń nie wśliznęło się ani jedno uczucie przeciwne miłości bliźniego.
15. Niech Chrystus posiądzie umysły i serca nasze. Niech kieruje całym życiem naszym. Niech w nas i przez nas promienieje Duch Jego.
16. Jakie świadectwo o twym życiu daje ci sumienie? Jeśli cię niepokoi, to nie zwlekaj, ale co rychlej oczyść swą duszę w sakramencie pokuty, abyś w każdej chwili był gotów na przyjście Pańskie.
17. Uświęcajcie godziny swej codziennej pracy. Zawsze bądźcie synami Bożymi. Pracujcie sumiennie, gorliwie, jak przystało na dzieci Boże.
18. Przez naśladowanie życia Chrystusa Pana zapewniamy sobie nie tylko szczęście wieczne w życiu pozagrobowym, ale również tu na ziemi pokój i radość serca, imię i charakter szlachetnego, dobrego człowieka.
19. Bracia katolicy, przy boku Chrystusa Pana stańmy do walki z szatanem!
20. Obyś i ty zrozumiał i docenił w swej duszy zmartwychwstanie Chrystusa przez łaskę.
21. Bądź dobrej myśli, z ołtarza Bożego spłyną do twej duszy potoki światła, żaru, życia, siły, wesela w Duchu Świętym.
22. Matka Najświętsza tego gorąco pragnie: ukazać nam Jezusa, doprowadzić do Niego, gdy zakończymy doczesne życie.
23. I tobie Pan Bóg nie skąpi łask, abyś wśród dzisiejszych trudności był wyznawcą Chrystusowym.
24. Odbicie wewnętrznej piękności Chrystusa Pana jaśnieje w duszach naszych, jeśli złączeni z Nim jesteśmy węzłem przyjaźni.
25. Idźmy śladami świętych naszych braci.
26. Kto gorączkowo goni za majątkiem, wygodą, przyjemnością, ten niewiele miejsca zostawia w duszy pragnieniu posiadania Pana Boga.
27. Pan Bóg nieskończenie bogaty w dobroć i miłosierdzie nie skąpi nam swych darów.
28. Wytrwałą modlitwą zdobędziemy sobie i drugim to, co pożyteczne do zbawienia duszy.
29. Bądźmy pilni i gorliwi w pracy, podejmowanej stosownie do stanu i zawodu, abyśmy powierzone nam dobra pomnażali dla osobistego i społecznego pożytku.
30. Panu Bogu, który tak daleko posunął swą miłość ku nam możemy bezpiecznie zaufać.
31. Pod opiekę i wpływ Maryi oddajmy swe rodziny, ich troski, obawy, nadzieje. Będziemy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość Kościoła i Ojczyzny.

III       Jeśli jeszcze nie polubiłeś fanpage Biskup Piotr Gołębiowski, to uczyń to czym prędzej. Jeśli zaś już polubiłeś, to zaproś Twoich Znajomych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz