Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym

Kaplica Sykstyńska

 

Pomyśl o wieczności!


„Słowa Chrystusa Pana, Nieomylnej Prawdy, nie zawiodą, spełnią się na pewno, koniec świata nastąpi. Ale, kiedy? – Nie wiemy dnia, ani godziny «jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca, okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego».
Bardzo możliwe, że nikt z obecnego pokolenia ludzi nie będzie świadkiem znaków bezpośrednio poprzedzających koniec świata. Cóż z tego? Czy mielibyśmy pogrążyć się w doczesnych sprawach i troskach, zapominając o wieczności? Dla każdego poszczególnego człowieka wraz z jego śmiercią kończy się świat, a otwierają się bramy wieczności. Tylu przed nami przeżyło tę bardzo poważną chwilę! Zeszli z tego świata, ustępując miejsca swym następcom, spotkali się oko w oko z wiecznością.
Pomyśl o wieczności! Zbliżasz się do niej co dzień, co godzina, za każdym uderzeniem serca w twej piersi. O każdej godzinie ktoś kona, wydaje ostatnie tchnienie, umiera dla świata, a staje prze Panem – Sędzią sprawiedliwym, by przed Nim zdać liczbę z włodarstwa swego. Przyjdzie chwila, gdy i twoje serce po raz ostatni uderzy… Z czym staniesz przed Panem?
Pomyśl o wieczności! W jej świetle nauczysz się mądrze i sprawiedliwie oceniać swe życie.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 8(1938) nr 47, s. 2
13 XI 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz