Sobotni jesienny promień słońcaRef. "Uwielbiaj duszo moja Pana,
chwal Stworzyciela dobrego.
Bóg mój, zbawienie me jedyne,
rozkoszą serca mojego".

1. Modlitwy Matki Najświętszej
niezmiennie owiane były
niezachwianą ufnością względem
dobrego Stwórcy i Pana.

2. Dziewica Niepokalana
w swej pełnej ufności pieśni
wyraziła głęboką wiarę,
że tylko Bóg jest Jej szczęściem.

3. W godzinach największej próby
Maryja daje dowody,
że z wszystkich sił, z całego serca
zaufała Panu Bogu.

sł.: bp Piotr Gołębiowski (parafraza)
m.: Emef

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz