Sobotni promień słońca

Sanktuarium w Wysokim Kole
„Modlitwy Najśw[iętszej] Maryi Panny były zawsze owiane niezachwianą ufnością względem Pana Boga. Któż od Niej głębiej był przekonany, że Pan Bóg, jako wszechmocny wszystko dać może, jako nieskończenie dobry i miłosierny pragnie dobrodziejstwami obsypywać swe dzieci? Czyż w natchnionej swej pieśni Magnifikat Maryja nie wyraziła wiary w te prawdy, które stanowią fundament ufności w pomoc Bożą? Niepokalana Dziewica uwielbia Tego, « gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją» (Łk 1,49-50)”. W godzinach próby Matka Najświętsza daje dowody, że ufa Panu Bogu i w Jego ręce ojcowskie składa swą przyszłość”.
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

W ostatnim dniu roku liturgicznego, wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem, pozdrawiamy Ciebie, Maryjo – wzorze ufnej modlitwy:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.


Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra – wielkiego Czciciela Matki Bożej, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…


(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

26 XI 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz