Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymJaka myśl Boża przyświeca

małżeństwu Matki Bożej ze św. Józefem?


„Kiedy św. Józef zauważył, że Maryja jest brzemienną, a nic dotąd nie wiedział, iż za sprawą Ducha Św[iętego] poczęła Syna Bożego w ludzkim ciele, znów duch niebiański przybywa z poselstwem od Boga i mówi: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło» (Mt 1,20).
Przedziwne połączenie nieskalanego dziewictwa Maryi ze stanem małżeńskim i godnością Bożej Rodzicielki! Stało się to z wyraźnej woli Bożej. Zdumiony umysł tym niezwykłym faktem pyta: Dlaczego Pan Bóg tak chciał? Jaka myśl Boża przyświeca małżeństwu Najśw[iętszej] Maryi Panny ze św. Józefem?
Św. Tomasz z Akwinu, idąc za nauką Ojców Kościoła przytacza cały szereg powodów, dla których potrzeba było, aby Przeczysta Dziewica, Matka Boga-Człowieka żyła w stanie małżeńskim. Chrystus Pan miał osłonę i żywiciela w osobie św. Józefa. Maryja znalazła troskliwego opiekuna i została zabezpieczona przed niesławą w oczach ludzi, którzy nie znali Dziewicy Bożej. A ponadto Przeczysta Dziewica uświęciła stan małżeński, ukazując ludziom jego doniosłe znaczenie, godność, dostojeństwo.
O, jak wdzięczni powinniśmy być Maryi za to ważne pouczenie!
Małżeństwo chrześcijan jest związkiem świętym, bo jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Patrz, oto na stopniach ołtarza klęczy dwoje narzeczonych. Wobec Jezusa Chrystusa i zastępcy Jego, kapłana, ślubują sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską aż do zgonu. W tej samej chwili udzielają sobie wzajemnie sakramentu. W ich duszach dokonuje się «wielka tajemnica w Chrystusie i w Kościele». Otwiera się przed nimi skarbnica zasług Chrystusowych. Moce Boże, jak życiodajne fale, spływają do serc nowożeńców, według miary ich przygotowania duchowego.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” (1939) nr 39, s. 7-8
18 XII 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz