Bardzo potrzeba naszej modlitwy„Gorąco módlmy się w naszych świątyniach i domach rodzinnych, bo od modlitwy zależy w znacznym stopniu miara łaski Bożej”.

Sł. B. Bp P. Gołębiowski

Otrzymaliśmy dziś poniższy list:
„Poproś, kogo tylko zdołasz, o modlitwę za pięcioletnią Olę. W czwartek miała tomograf komputerowy, bo czasem bolała ją głowa. Badanie wykazało guza móżdżku, większego niż sam móżdżek. Po badaniu mieli jechać na basen. Zamiast tego, od razu trafiła do szpitala. W weekend, pytała rodziców, kiedy będzie mogła wrócić z mamą do domu… Wczoraj była operowana i jest w ciężkim stanie. Kazali rodzicom przygotować się na wszystko. Potrafisz zmobilizować do modlitwy, poproś kogo tylko możesz i módlmy się wspólnie za Ole. Ania i Piotr”.

Za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się w intencji Oli:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; postulator.radom@wp.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz