Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymPiotr posłuszny nakazowi Chrystusa


Posłuszny nakazowi Chrystusa, Piotr spełniał zadanie Głowy Kościoła, pieczętując swą gorliwość męczeńską śmiercią, jaką poniósł w swej stolicy biskupiej, w Rzymie. Szymon Piotr, rybak z Galilei umarł; śmiertelne jego szczątki spoczęły na wzgórzu watykańskim.
Piotr – Głowa Chrystusowego Kościoła żyje i spełnia nadal urząd Najwyższego Nauczyciela i Zwierzchnika przez swych następców biskupów rzymskich, których imiona, począwszy od św. Piotra, ciągną się nieprzerwanym łańcuchem aż do naszych czasów. […] Ojciec Św[ięty] czuje odpowiedzialność swego stanowiska i słabość sił swoich, toteż nie raz powtarza za Piotrem: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». Jedynie na głos Boży: «Nie bój się», każdy papież ujmuje w swe ręce ster Kościoła, świadom, że nie sam kieruje olbrzymią łodzią, ale wraz z Chrystusem.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 24, s. 2
22 I 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz