Sobotni promień słońca

Kodeń (www.podlasie24.pl)

„Nie lekceważmy upomnienia najlepszej Matki! W sercach zakładajmy trwały fundament miłości bliźniego, która z Boga się poczyna i do Boga zdąża. Za przykładem Matki Najświętszej umiejmy w człowieku, w każdym bez wyjątku, choćby należał do wrogów naszych, dojrzeć oczyma wiary to, co w nim jest Bożego: nieśmiertelną duszę, naznaczoną znamieniem Krwi Chrystusowej. Wtedy bez trudności zrodzą się w naszych duszach życzliwe myśli i uczucia ku bliźnim. W ślad za życzliwością serca pójdą czyny nasze. Niekoniecznie jakieś wyszukane, niezwykle. Ale te codzienne, podyktowane szacunkiem, uprzejmością, dobrocią w codziennym obcowaniu z bliźnimi, przede wszystkim z domownikami”.
Sł. B. bp Piotr GołębiowskiW tym dniu poświęconym Matce Najświętszej pomódlmy się o jedność wszystkich chrześcijan. Ucieszmy Maryję tą modlitwą. Do niej dołączmy dziś przynajmniej jeden konkretny uczynek miłości bliźniego. Rozpromieńmy dziś Oblicze Matki Najświętszej!

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,

W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.

Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,

Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,

Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;

Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,

Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra – wielkiego Czciciela Matki Bożej, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…


(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

21 I 2017 r.

3 komentarze:

  1. Jezu Ty się tym zajmij (Ty wiesz) niech się stanie Twoja wola.

    OdpowiedzUsuń
  2. Matko Boza wez pod opiekę moją rodzinę i prowadz nas do Swego Syna

    OdpowiedzUsuń
  3. Matko Boza prosze o Twe Łaski dla dusz w czysccu cierpiące , dzieci nienarodzone, oraz o pokój na ziemi

    OdpowiedzUsuń