Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym

Fot. s. Aleksandra Nowak


Ta niepojęta tajemnica dokonała się za pośrednictwem Maryi


„Pan Bóg umiłował człowieka. Stworzenie i sługę – Najwyższy podniósł do godności swego przyjaciela i dziecka. Gdy człowiek sprzeniewierzył się Bogu, nie wyczerpała się miłość Boża, lecz zajaśniała nowym blaskiem.
Ojciec Przedwieczny zesłał na świat Jednorodzonego Syna Swego, aby stał się człowiekiem i przez Swe zasługi przywrócił grzesznej ludzkości utracone prawa. Chciał również Pan Bóg, aby umiłowany Syn Jego miał na ziemi matkę z ludzi wziętą.
Dawne Proroctwa, zapowiadające przyjście Odkupiciela na ziemię, mówią też o błogosławionej niewieście, która będzie Jego matką.
Prorok Izajasz w natchnieniu Bożym woła: «Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel» (Iz 7,11). Sprawiedliwi Starego Testamentu, tęskniąc za Odkupicielem, stawiali sobie pytania: kiedy ukaże się na ziemi, jaka to będzie niewiasta, która z woli Bożej zostanie matką Zbawcy rodzaju ludzkiego?
Św. Łukasz, ewangelista, podaje nam dokładną odpowiedź na te dręczące pytania: «Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja» (Łk 1,26-27).
Oko Boże spoczęło na skromniej Dziewicy z Nazaretu, imieniem Maryja. Do Niej zwrócił się poseł niebiański z niezwykłą nowiną: «Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego» (Łk 1,30-32).
Plan mądrości Bożej – wyraźny. Syn Boży z Maryi chce wziąć ciało i krew. W Jej dziewiczym łonie pragnie stać się człowiekiem. A Maryja zostanie prawdziwie Matką Słowa Wcielonego.
Archanioł Boży czeka na zgodę Maryi. Ona zaś waha się z obaw utracenia dziewictwa, które ślubowała Najwyższemu Panu. Dopiero gdy ją archanioł Gabriel zapewni, że zostanie matką w sposób cudowny, za sprawą Ducha Świętego, bez utraty kwiatu dziewictwa, Maryja odpowie z całą uległością względem woli Bożej: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1,38).
W tej samej chwili Syn Boży stał się człowiekiem, a Maryja została Jego matką.
Ona podobnie, jak każda matka, użycza swemu Dziecięciu ciała i krwi, nosi je w swym łonie, wydaje na świat, karmi mlekiem własnych piersi. Lecz Dziecię Maryi jest osobliwe, jedyne w dziejach świata. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek w jednej Osobie Słowa Przedwiecznego.
Św. Jan Ewangelista z głębokim wzruszeniem mówi o chwili Wcielenia Syna Bożego: «A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami» (J 1,14). Dokonała się ta niepojęta tajemnica za pośrednictwem Maryi.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 44(1953), s. 65-66
25 III 2017 r.


11 komentarzy:

 1. Matki Boża, przez wstawiennictwo Biskupa Piotra Gołębiowskiego proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, krewnych, znajomych i tych, co polecali się moim modlitwom.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jezu proszę aby mój mąż podjął dobrą decyzję. Jezu ufam Tobie. Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o modlitwę za pomyślne zakończenie mojego problemu trwającego już tak długo. Boże pomóż mi wyjść na prostą drogę do powrotu do domu i dzieci. Amen

  OdpowiedzUsuń
 4. Dobry Jezu proszę cię, o nawrócenie mojej żony, wraz z dziećmi. Jezu Ufam Tobie .Biskupie Piotrze Wstawiaj Się Za Nami Amen.

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boza prosze weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 6. Blagam o przemiane serca dla wiadomej Tobie Boze osoby

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boza pomóż mi by mąż i dzieci się nawrócili

  OdpowiedzUsuń
 8. Blagam Jezu o przemiane serca w piekne i czyste wiadomej Bogu osoby

  OdpowiedzUsuń
 9. Jezu ufam Tobie i zajmij się tym

  OdpowiedzUsuń
 10. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko Boza proszę Ciebie o zdrowie dla Kasi oraz bliskich. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń