Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymDobry i miłosierny Jezus z wielkimi łaskami przechodzi


„Zachowanie się niewidomego żebraka uczy nas, jak odnosić się względem przechodzącego obok nas Chrystusa Pana. Bo Jezus Chrystus od czasu do czasu zjawia się przed każdą duszą, ofiarując jej swe obfite łaski, wołając do niej: «Pójdź za mną». […] Pokutny nastrój Kościoła w tym okresie mówi nam, że coś wielkiego się dzieje, że dobry i miłosierny Jezus z wielkimi łaskami przechodzi, aby ratować grzesznych, koić znękanych, krzepić słabych, a sprawiedliwych podnosić na wyższe szczeble świętości.
Nie prześpijmy tak ważnej chwili, może to już po raz ostatni Chrystus Pan obok nas przechodzić będzie, może już następnego Wielkiego Postu nie doczekamy. Pomyślmy już teraz, jak spędzić czas Wielkiego Postu, aby posłużył ku uświęceniu i pokojowi dusz naszych.
Dwóch rzeczy z naszej strony potrzeba: modlitwy i pokuty. Podczas Wielkiego Postu módlmy się więcej i gorliwiej niż dotąd, zatapiajmy się chętnie w rozważaniu Męki Pańskiej, a za przykładem niewidomego wołajmy często: «Panie, spraw, abym przejrzał», abym poznał ogrom miłosierdzia Twego oraz odczuł złość grzechów moich. Oprócz modlitwy stosujmy w życiu pokutę, zachowując przepisy Kościoła o poście, wyrzekając się nawet dozwolonych przyjemności, a przede wszystkim oczyśćmy dusze ku chwale Pana Boga i ku uszczęśliwieniu naszemu.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 4(1934) nr 7, s. 2
26 III 2017 r.


5 komentarzy:

 1. Jezu ufam Tobie i prosze weź pod Swą opiekę moją rodzinę prowadź nas by nie bladzic

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boza weź pod Swą opiekę moje dzieci i męża wskaz im właściwą drogę bo się pogubili

  OdpowiedzUsuń
 3. W intencji Panu Bogu wiadomej

  OdpowiedzUsuń
 4. Prosze o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń