Pomódl się w naszych intencjach


„Tylko od miłosiernego i wszechmocnego Chrystusa możemy się spodziewać pomocy. Do Niego przeto wyciągajmy błagalnie ręce.”

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego módlmy się w polecanych nam intencjach:
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstaw się u Boga za Krystynę o zdrowie, za Bogdana i Annę o zdrowie i błogosławieństwo Boże, a także o dobre wyniki pooperacyjne, a i mnie miej w swojej codziennej opiece.
- Proszę o łaskę Miłosierdzia i wyjścia z kłopotów finansowych oraz o zdrowie dla całej rodziny. Dziękuję Ci, Ojcze.
- Jezu, bądź uwielbiony w każdym momencie naszego życia, obdarz potrzebnymi łaskami i bądź Królem mojego życia. Oddaję Tobie mojego męża i nasze dzieci. Amen.
- Proszę o modlitwę za Mariana, o uwolnienie z choroby psychicznej. Z całego serca dziękuję. Amen.
- Jezu, błagam o pomoc w mojej sprawie. Ty wszystko wiesz, wszystko możesz. Chwała Panu!
- Panie Jezu, weź w opiekę moje dzieci i dopomóż w rozwiązaniu pewnej sprawy. Ty wiesz, Jezu. Dziękuję z całego serca. Amen.
- Jezu, proszę o uwolnienie z choroby alkoholowej mojego syna, aby miał pracę. Ja proszę o dobre wyniki badań. Oddaję Tobie moją rodzinę w opiekę.
- Matko Boża, proszę Ciebie o zdrowie dla Kasi oraz bliskich.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę prowadź mnie i dzieci do siebie.
- Jezu, przyjdź do mego męża i wskaż mu drogę, by nie błądził.
- Panie Jezu, jeśli jest taka Twoja wola, proszę udziel mi daru macierzyństwa.
- Proszę o łaskę zbliżenia się do Boga w tym Wielkim Poście dla Ewy.
- Proszę, abym mógł się dobrze wyspowiadać.
- Jezu, ufam Tobie i proszę pomóż mi. Ty wiesz.
- Jezu, zajmij się tym. Oczyść me ciało i duszę.
- Matko Boża, proszę pomóż, weź pod swą opiekę moją rodzinę, rozwiąż te węzły które nas krępują.
- Jezu, uzdrów nasze dusze i ciała.
- Matko Boża, proszę pomóż Kasi.
- Jezu, ufam Tobie i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę. Prowadź nas, by nie błądzić.
- Matko Boża, weź pod swą opiekę moje dzieci i męża. Wskaz im właściwą drogę, bo się pogubili.
- W intencji Panu Bogu wiadomej.
- Matki Boża, przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego, proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, krewnych, znajomych i tych, co polecali się moim modlitwom.
- Jezu, proszę, aby mój mąż podjął dobrą decyzję. Jezu, ufam Tobie. Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
- Proszę o modlitwę o pomyślne zakończenie mojego problemu trwającego już tak długo. Boże, pomóż mi wyjść na prostą drogę do powrotu do domu i dzieci. Amen.
- Dobry Jezu, proszę cię, o nawrócenie mojej żony, wraz z dziećmi. Jezu, Ufam Tobie. Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami. Amen.
- Matko Boża, proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich.
- Błagam o przemianę serca dla wiadomej Tobie, Boże, osoby.
- Matko Boża, pomóż mi, by mąż i dzieci się nawrócili.
- Błagam, Jezu, o przemianę serca w piękne i czyste, wiadomej Bogu osoby.
- Jezu, ufam Tobie i zajmij się tym.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).


10 komentarzy:

 1. Panie Boze prosze pomoz Kasi uzdrow ja

  OdpowiedzUsuń
 2. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 3. Jezu ufam Tobie i prosze uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę Ci Jezu o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Panie Jezu Chryste otocz moją rodzinę opieką. W Twoich Najswiętszych Ranach i Krwi zanurzamy nasze choroby, słabości, nałogi i upadki. Proszę jeśli jest to zgpdne z Twoją wolą uwolnij i uzdrów nas. Przymnóź wiarę i wprowadź w nasze serca nawrócenie szczególnie proszę o tę łaskę dla męża i zatwardziałych grzeszników. Amen
  Za wstawiennictwem bł. Biskupa Piotra Gołębiowskiego wysłuchaj modlitw zanoszonych do Ciebie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za pomyślne zakończenie mojego problemu trwającego już tak długo.

  OdpowiedzUsuń
 7. Panie Jezu ufam Tobie. proszę Cię o zdrowie dla duszy, ciała i umysłu,Panie daj mi miłość i użycz nam Pogody Ducha.Miej mnie i moją rodzinę Panie Jezu w swojej opiece.

  OdpowiedzUsuń
 8. Panie Jezu proszę o przemianę serca i przystąpienie do spowiedzi świętej mojego syna, męża, ojca i szwagra. Jezu Ty się tym zajmij! Jezu ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Święta Serdeczna proszę o łaskę uwolnienia mnie i mijej rodziny od dłógów ,chorób i nałogu palenia papierosów.

  OdpowiedzUsuń
 10. Jezu ufam Tobie.Ty sie tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń