Sobotni promień słońca

www.reginamundi.info.jpg
„«Bolejąca Matka stała u stóp krzyża, we łzach cała». Na co patrzyły Jej oczy? – Na dokładne wypełnienie się przepowiedni Izajasza, proroka: «A myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego» (Iz 53, 4).
«Widzi jak samotnie kona Owoc Jej czystego łona, dając życie za ten świat».
Co słyszały Jej uszy? – Ciche westchnienia, bolesne jęki, ostatnie słowa umierającego Boga-Człowieka. A spośród niewierzącego tłumu: głosy przekleństwa, szyderstwa, nienawiści. «Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: ‘Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!» (Mk 15, 29-30). Co odczuwała w swym sercu? – Liturgia z wielką czcią zarzuca zasłonę na wewnętrzne przeżycia Matki Bolesnej pod krzyżem, bo nie może ich wypowiedzieć.
«Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona Matka Jednorodzonego».
Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się straszliwej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski


Matko Boża Bolesna, w tym sobotnim, wielkopostnym dniu nasze myśli kierujemy do Ciebie. Nie jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć do końca ani Męki Chrystusa, ani tego, co Ty przeżywałaś stojąc pod Krzyżem Twego Syna. Uwielbiamy Chrystusa za Jego miłość „do końca” (J 13, 1). I  dziękujemy Tobie, Maryjo, za to, że jesteś naszą Matką. W wielu parafiach trwają rekolekcje wielkopostne. Prosimy Cię dzisiaj w intencji ludzi, którzy o Panu Bogu dawno zapomnieli. Niech Miłosierny Bóg dotknie ich serc swoją łaską, by wrócili i doświadczyli owoców Męki Zbawiciela. Wierzymy, Matko Boża, że nasza modlitwa – poparta Twoim Matczynym wstawiennictwem – uprosi cud przemiany serc.

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.
 


Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Matko łaski Bożej z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj!”

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).  

1 kwietnia 2017 r.

6 komentarzy:

 1. Matko Boża, proszę Cię przez Twojego Sługę Biskupa Piotra, o błogosławienstwo Boże na nasze spotkanie w ten weekend (Ty wiesz jakie). Niech Duch Święty będzie naszym przewodnikiem. Dotyka nas i uzdrawia nasze niemoce. Dziękuję za wszystkie otrzymane dotychczas łaski.

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boza proszę o pokój na ziemi

  OdpowiedzUsuń
 3. UKOCHANA MATKO Boza prosze weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boza proszę pomoż mi rozwiąz ten węzeł który mnie krępuje

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boza proszę pomoż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boska prosze o kontrole nad alkoholem daj mi sile uwolnienia i czuwaj Matenko na demna. Amen, Dziekuje.

  OdpowiedzUsuń