Boże mój, Miłości moja


1. Panie, co tylko jest w niebie i na ziemi,
wszystko to Twoim się mieni.
Pragnę poświęcić się Tobie na ofiarę
i być dla Cię miłym darem.

2. Boże, w prostocie serca mego małego,
zechciej przyjąć sługę Twego.
Chcę zawsze być posłusznym Tobie przez wieki,
składać hołdy i podzięki.


3. Boże mój, Miłości moja niestworzona,
Ty bądź wszystkim mi do zgonu.
Ja chcę żyć duchem modlitwy i ofiary;
Tyś nagrodą i pochwałą.

słowa: parafraza wypowiedzi bp. Piotra Gołębiowskiego
muzyka: Emef

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz