Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymChrystus został między nami i zostawił nam kapłanów


„W dniu Wielkiego Czwartku święcimy pamiątkę ustanowienia Najśw[iętszego] Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa – dlatego podczas Mszy św[iętej] rozbrzmiewa radość. Ale po skończeniu Najśw[iętszej] Ofiary i po przeniesieniu Chrystusa Pana do tzw. u nas ciemnicy, Kościół powraca do żałosnych rozważań cierpień Zbawcy świata.
Jak dobrze wczuwają się w myśl Kościoła ci wszyscy, którzy w dniu Wielkiego Czwartku starają się przyjąć Komunię św[iętą] w celu podziękowania Chrystusowi Panu za to, że został między nami pod postacią chleba i zostawił nam swoich zastępców – kapłanów!”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 9(1939) nr 14, s. 2
13 IV 2017 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz