Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym

Pusty Grób Chrystusa


Dzisiaj wyraźniej słyszymy i lepiej rozumiemy


„Po śmierci i pogrzebie Jezusa Chrystusa faryzeusze i kapłani żydowscy odetchnęli z ulgą. Niepokoiły ich jedynie słowa Chrystusowe: «Trzeciego dnia zmartwychwstanę». Nie wierzyli, że tak się stało. Drżeli jednak na myśl, że Apostołowie mogą wykraść z grobu ciało Mistrza i rozgłosić, że zmartwychwstał.
Aby do tego nie dopuścić, postarali się o straż, opieczętowali grób i rozeszli się do swych domów, przeświadczeni o swoim zwycięstwie. Jakiż srogi spotkał ich zawód, gdy w Jerozolimie gruchnęła wieść, że Ukrzyżowany Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. Ani straż, ani pieczęć na grobie nie stawiły oporu mocy Chrystusowej, stały się natomiast cennymi świadectwami cudu zmartwychwstania. Wrogowie Chrystusowi doznali zupełnej porażki. Świadectwo Chrystusowe zajaśniało w całej pełni.
Rozumiejąc […] zwycięstwo Zmartwychwstałego Pana, czujemy się duchowo podniesieni i pokrzepieni. Wyraźniej słyszymy i lepiej rozumiemy dzisiaj słowo Chrystusowe: «Ufajcie, jam zwyciężył».”

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 3(1934) nr 14, s. 2

30 IV 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz