Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymBoże mój, Miłości moja!

Ty bądź cały mój, a ja cały Twoim będę


„Wspaniały widok przedstawiał tryumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Ewangelia święta czytana podczas ceremonii poświęcenia palm, podaje nam szczegółowy opis tego niezwykłego wydarzenia. Pan Jezus siedząc na oślęciu, zbliża się do bram Świętego Miasta.
A w tej samej chwili, jakby z natchnienia Bożego, rzesze ludu żydowskiego, przybyłe z różnych zakątków Palestyny na święta Paschy do swej stolicy, wychodzą na spotkanie Jezusa Chrystusa. Żaden król ziemski nie doznał nigdy takiego przyjęcia, jakie zgotowano Królowi nieba i ziemi, Królowi serc i dusz ludzkich, Jezusowi Chrystusowi. Jedni z tłumu zdejmowali swoje wierzchnie szaty i wyściełali nimi drogę, inni rzucali się do stóp Chrystusa Pana zielone gałązki oliwne. Jeszcze inni trzymali palmy w swych rękach na znak powitania swego Zbawcy i Wodza. A z piersi wszystkich dobywały się okrzyki radosnego uniesienia, głębokiej czci: «Hosanna – chwała Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie». […]
Czyż ta modlitwa Kościoła, zaczerpnięta z Ewangelii świętej, nie jest wyraźną wskazówką dla nas, że Panu Jezusowi Utajonemu w Przenajświętszym Sakramencie i przychodzącemu do serc naszych w Komunii świętej winniśmy składać poddańcze hołdy, uczucia uwielbienia i gorącej miłości. W tych dniach przedświątecznych szeregi ludzi różnego wieku i stanu śpieszą do Stołu Pańskiego, aby zasilić swe dusze Komunią świętą wielkanocną. Nadzwyczajnie wielką i świętą jest ta chwila. Winniśmy ją przeżywać w głębokim skupieniu duszy, na modlitwie serdecznej. Przed przyjęciem Komunii świętej przygotujmy duszę na przyjście Pana za pomocą aktów wiary, pokory, pragnienia. A po przyjęciu Najświętszej Eucharystii całym sercem dziękujmy Niepokalanemu Barankowi za połączenie się z nami, zaofiarujmy Mu swe serca, prośmy Go, aby z nami pozostał, by dzielił z nami radosne i przykre chwile życia.
Piastując Niebieskiego Gościa w swej duszy, mówmy do Niego: «Panie, co tylko jest w niebie i na ziemi wszystko to Twoje. Pragnę samego siebie poświęcić Tobie na dobrowolną ofiarę i Twoim pozostać na zawsze. Panie, w prostocie serca mego, oddaję się dziś Tobie na wiecznego sługę, abym wiecznie Ci był posłuszny i wiecznie ofiarował Ci hołdy… Boże mój, Miłości moja! Ty bądź cały mój, a ja cały Twoim będę».”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 15, s. 2
9 IV 2017 r.

8 komentarzy:

 1. Jezu ufam Tobie proszę weź pod Swą opiekę moją rodzinę i bliskich którzy się oddalili od Ciebie wskasz właściwą drogę

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o modlitwę o pokój na ziemi

  OdpowiedzUsuń
 3. Jezu pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Jezu proszę ulecz moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 7. Maryjo weź w opiekę moją siostrę Iwonkę i jej synka. Jezu ufam Tobie. Biskupie Piotrze wstaw się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo matko najczulsza weź pod swoją opiekę dzieci moje i całą moją rodzinę a szczególnie młodych którzy odeszli od ciebie wskaż właściwą drogę

  OdpowiedzUsuń