Sobotni promień słońca„Jak całe życie Chrystusa Pana było jednym krzyżem i męczeństwem, podobnie na całe życie Maryi padł cień krzyża i blask męczeństwa, bo Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna. Do szczytu Jej cierpienia doszły tam, gdzie nastąpił szczyt ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii: «Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego» (J 19,25). Tam razem z Jezusem składa wielką i świętą ofiarę z tego, co dla Niej najdroższe. Tam razem z Jezusem zdobywa dla nas prawo  do wszystkich łask Bożych. Tam została ogłoszona przez Jezusa Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27)

Sł. B. bp Piotr GołębiowskiMatko Boża Bolesna, pragniemy towarzyszyć Ci w godzinach, gdy wróciłaś z Golgoty. Nie sposób nawet wyobrazić sobie, co przeżywałaś i co czułaś wczoraj… Ludzie zamordowali Twojego Syna… Byłaś na Drodze Krzyżowej i pod Krzyżem, gdzie usłyszałaś Chrystusowe słowa Testamentu. Później trzymałaś martwe ciało Chrystusa. W Betlejem dałaś ludziom Chrystusa, a teraz świat Tobie Go oddaje… Później przyszły przeżycia pośpiesznego pogrzebu… Matko Boża, w tych trudnych przeżyciach cierpisz, ale nie rozpaczasz! Ty wiesz, że wkrótce nadejdzie Poranek Wielkiej Nocy! Wraz z Tobą uwielbiamy dziś Chrystusa i modlimy się dzisiaj za ludzi uwikłanych w różne nałogi. Niech i oni poczują się wolni. Uproś im, Matko Boża łaskę wyzwolenia i przemiany. Wierzymy, Matko Boża, że nasza modlitwa – poparta Twoim Matczynym wstawiennictwem – uprosi cud przemiany serc.
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.

Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.

Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz.

Niech mnie męki gwoździe zranią,
niechaj, kiedy patrzę na nią,
krew upoi mnie i krzyż.

Męką ognia nieustanną
nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż.

A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj.

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy:
„Dziewica najboleśniejsza, Matka Miłosierdzia i Ucieczka grzeszników niechaj nam przewodniczy w modlitwach i prowadzi do Jezusa!

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

15 kwietnia 2017 r.


3 komentarze:

  1. Matko Boza prosze pomoz Ty wiesz.

    OdpowiedzUsuń
  2. Jezu ufam Tobie i prosze weź pod Swą opiekę moją rodzinę

    OdpowiedzUsuń
  3. Matko Boza prosze o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

    OdpowiedzUsuń