Sobotni promień słońca

Fot. Ks. Tomasz Lis

„Nie podobna wielbić Jezusa Zmartwychwstałego, a nie czcić Jego Przeczystej Matki.

Jezusa – Maryja nosiła w swym przeczystym łonie. Karmiła mlekiem dziewiczych piersi. Tuliła do swego Niepokalanego Serca. Obsypywała pieszczotami. Wychowywała w zaciszu nazaretańskiego domu. Z Jezusem dzieliła radości i smutki. Towarzyszyła Mu w drodze na Kalwarię. Brała udział w Jego męce. Głęboko jak nikt inny przeżywała poniżenie i żałobę Wielkiego Piątku.

Czyż nie zdobyła przez to szczególnego prawa do radości Wielkiej Niedzieli? W czyim sercu żywszy oddźwięk wywołała radosna wieść: Jezus Chrystus zmartwychwstał? «O, ciesz się i wesel Panno Maryjo, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie!».

Ewangelia święta nie mówi nic, jak Maryja przeżywała dzień Zmartwychwstania. Nie widzimy Jej wśród niewiast spieszących do grobu z wonnościami. Nie ma Jej w Wieczerniku w gronie strwożonych Apostołów. Dawna tradycja głosi, że zaraz po zmartwychwstaniu Jezus podążył z wielkanocnym pozdrowieniem do Najświętszej Matki. Chwilę ich spotkania serdecznie i tkliwie przedstawia pieśń wielkanocna. Zmartwychwstały Jezus mówi: «Napełniona bądź słodkości, Matko moja i radości. Po onej wielkiej żałości». Maryja odpowiada: «Witajże, Jezu najsłodszy, Synaczku mój najmilejszy. Pocieszenie wszelkiej duszy».

Ukazanie się Chrystusa Pana zmartwychwstałego Matce odpowiada dobroci Jego Najświętszego Serca.”

Sł. B. bp Piotr Gołębiowski


Matko Boża, Radosna Królowo Nieba, pozdrawiamy Cię w tym sobotnim dniu okresu wielkanocnego. Czyż można wypowiedzieć Twoją radość płynącą z faktu pustego grobu? Dzielimy Twoją radość! Dzisiaj wielu ludzi przeżywa smutek. Wielu cierpi na depresję. Wielu jest przygniecionych trudnościami codzienności. Pozwól nam wszystkim na nowo odnaleźć udział w Twojej radości. Uproś nam dar radości i dopomagaj, abyśmy dzielili tę radość z tymi, których dzisiaj spotkamy.

                        Królowo nieba, wesel się! Alleluja!

                        Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!

                        Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!

                        Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Zapraszamy raz jeszcze do przeczytania świadectwa o łasce udzielonej dwa tygodnie temu: „Sł. B. Bp Piotr uratował moją babcię...”:

29 kwietnia 2017 r.

6 komentarzy:

 1. Matko Boza prosze pomoz Ty wiesz wez pod Swą opiekę nas

  OdpowiedzUsuń
 2. Prosze o modlitwe za dusze w czysccu cierpiące i dzieci nienarodzone.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jezu ufam Tobie i prosze uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 4. Jezu proszę o zdrowie dla Kasi oraz bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o uzdrowienie mnie z nerwicy i choroby skóry
  Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu proszę o pokój serca oraz cierpliwość opanowanie i pokorę w każdej sytuacji życia

  OdpowiedzUsuń