"Majówka ze Sługą Bożym" - 7 maja


za: www.em.kielce.pl

Matka Boża Łaskawa

- Katedra Kielecka


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Niewysłowiony w swej dobroci Pan Bóg chciał, aby Najśw[ietsza] Maryja Panna była pełna łaski nie tylko dla swej chwały i szczęścia, ale również dla dobra naszych dusz. Dlatego Przenajświętszą Bożą Rodzicielkę uczynił Pośredniczką wszystkich łask, jakie w ciągu wieków spływają i nadal spływać będą na rodzaj ludzki. […] Nikt nie przychodzi do Ojca Niebieskiego, jeno przez Jezusa, a do Jezusa przychodzimy przez Maryję. Przez Jej niepokalane ręce przechodzą wszystkie, bez żadnego wyjątku, łaski, zdobyte Krwią Boskiego Zbawiciela. […] Po Bogu, po Jezusie Chrystusie, wszystko zawdzięczasz Matce Najśw[iętszej]. Ona kieruje życiem twoim. Gorąco pragnie twego prawdziwego dobra i ustawicznie wspiera cię modlitwą. Czyż cię to nie napełni ufnością?” („Kółko Różańcowe 38(1947), s. 10-11).
„Matko łaski Bożej z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj!” (Maria spes nostra, s. 242).
Ileż razy dobry Bóg obdarzał nas łaskami dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej? Ona sama jest „łaski pełna”. Z wdzięcznością więc dziś, wpatrując się Jej oblicze czczone w „prastarej kieleckiej świątyni”, wołajmy tak miłymi dla Niej słowami:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko łaski Bożej,                            módl się za nami.
Matko najmilsza,
Panno łaskawa,
Przyczyno naszej radości,
Królowo wszystkich Świętych,

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Intencje można codziennie wpisywać w komentarzach na blogu, na https://www.facebook.com/biskup.golebiowski lub przesyłać na adres: postulator.radom@wp.pl .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz